Εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν., Α΄ Εξαμήνου