Εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν., Α’, Β’, Ε’ & ΣΤ’ Εξαμήνων