“Εισβολείς από την θάλασσα”: Οι μικροοργανισμοί που μεταφέρονται με το έρμα των εμπορικών πλοίων (video)

Τα χωροκατακτητικά υδρόβια είδη είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες απειλές για τους ωκεανούς παγκοσμίως, και μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις στο περιβαλλον, την οικονομία και τη δημόσια υγεία. Το πρόγραμμα GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnerships Programme βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τη μεταφορά επιβλαβών υδρόβιων οργανισμών και παθογόνων μικροοργανισμών στο νερό έρματος των πλοίων και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση διαχείρισης του έρματος (BWM) του ΙΜΟ.

Το GloBallast Project είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της άμεσης, μεγάλης κλίμακας δράση που λαμβάνεται από τον ΙΜΟ μαζί με άλλους διεθνείς φορείς, για να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια απειλή για την υγεία των ωκεανών του πλανήτη, με την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας της ναυτιλίας και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Το παρακάτω φιλμ παρουσιάζει με ξεχωριστό τρόπο ένα σημαντικό περιβαλλοντικό ζήτημα: τη μεταφορά των επιβλαβών οργανισμών στο νερό έρματος των πλοίων. Έχοντας γυριστεί από το διεθνούς φήμης BBC Wildvision, αυτή η εκπληκτική διήγηση εξετάζει το πώς το φαινόμενο αυτό πλήττει τις ακτές μας και εκατομμύρια ζωές σε όλο τον κόσμο καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την παγκόσμια κοινότητα για την καταπολέμηση αυτών των ξένων λαθρεπιβατών.

Διαβάστε ακόμα