Έκδοση Χάρτη ΒΧ-03

xartis_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Από την Υδρογραφική Υπηρεσία (Υ.Υ.) του Πολεμικού Ναυτικού ανακοινώθηκε η νέα έκδοση του χάρτη ΒΧ03, ο οποίος εκπονήθηκε κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Στο νέο χάρτη (κλίμακος 1: 1100000) απεικονίζονται λεπτομερώς, μεταξύ άλλων, τα όρια δικαιοδοσίας και οι περιοχές ευθύνης των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών και των Περιφερειακών Διοικήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 81/2014 (Α’ 125).

Ο νέος χάρτης διατίθεται από τα Γραφεία Πωλήσεων της Υ. Υ. και τα συνεργαζόμενα με αυτήν καταστήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε:
http://www.hnhs.gr/index.php/el/2015-05-16-18-25-40/2015-05-16-18-40-20

xartis_

Διαβάστε ακόμα