ΕΠΛΣ/ΕΥΒΟΙΑΣ – ΒΟΙΩΤΙΑΣ – Ν.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Έκκληση για οικονομική ενίσχυση συναδέλφου

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι ο συνάδελφός μας Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΝΤΟΥΡΕΚΑΣ Αντώνιος (ΑΜ 4253) Λ/Χ Καρύστου , αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης – νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα .

Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για άμεση οικονομική ενίσχυση.

Όσοι επιθυμούν και έχουν την οικονομική δυνατότητα, παρακαλούνται να προσφέρουν.

Αριθμός λογαριασμού: 307/883983-26 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

IBAN GR 6801103070000030788398326

με δικαιούχους τους ΝΤΟΥΡΕΚΑ Αντώνιο του Νικολάου και ΝΤΟΥΡΕΚΑ Νικόλαο του Αντωνίου .

Η οποιαδήποτε προσφορά θα διευκολύνει και θα ενισχύσει το συνάδελφο έτσι ώστε να μπορέσει άμεσα να υποβληθεί σε πολύ σοβαρή χειρουργική επέμβαση .

Η Ένωσή μας ταυτόχρονα θα αιτηθεί έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (ΛΑΠ), για χορήγηση προκαταβολής χρηματικού ποσού στον συνάδελφό μας.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΔΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                   ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ