Έξι πλοία εφοδιασμού ανοικτής θαλάσσης αγόρασε η DryShips

osv_dryship

Η DryShips συμφώνησε να εξαγοράσει έξι πλοία εφοδιασμού ανοικτής θαλάσσης (OSVs) από τη Nautilus Offshore Services στη συνολική τιμή των 87 εκατομμυρίων δολαρίων, συν περίπου 33 εκατομμύρια δολάρια καθαρού δανεισμού (net debt).

Η αγορά αποτελείται από τέσσερα πλοία περισυλλογής πετρελαιοκηλίδων (oil spill recovery vessels-OSRVs) και δύο πλοία εφοδιασμού πλατφόρμας (platform supply vessels-PSVs), που αντιπροσωπεύουν το 98% του στόλου του Nautilus.

Κάθε ένα από τα έξι πλοία είναι σήμερα σε χρονοναύλωση τετραετής διάρκειας στη Petrobras μέχρι το 2017, με επισυναπτομένες options για τετραετή παράταση.

Τα έξι πλοία διαχειρίζονται από την TMS Offshore Services, η οποία ελέγχεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της DryShips, Γιώργο Οικονόμου. Η DryShips ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά με μια νέα δανειακή διευκόλυνση αξίας 50 εκάτ. Δολαρίων από μια άλλη ελεγχόμενη από τον Οικονόμου οικονομική μονάδα. Το τριετή διάρκειας δάνειο, θα εξασφαλιστεί από τα μερίσματα της DryShips στην Ocean Rig και σε panamax πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία, δήλωσε ότι οι δανειστές της και οι οφειλέτες έχουν ορισμένα δικαιώματα μετατροπής.

“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε συμφωνήσει για την απόκτηση έξι σύγχρονων πλοίων εφοδιασμού ανοικτής θαλάσσης από πελάτες της TMS Offshore με κανονισμένη απασχόληση σταθερής τιμής που περιμένουμε να δημιουργήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια EBITDA μέχρι το τέλος του 2016”, είπε ο Ziad Nakhleh, οικονομικός διευθυντής της DryShips.

“Με την υποστήριξη του ιδρυτή μας και κύριου μέτοχου διαφοροποιούμε τη βάση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και εξασφαλίζουμε την αύξηση των ταμειακών ροών της εταιρείας προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών”.

Τα πλοία που θα αποκτηθούν είναι ο πρώην στόλος της Vega Offshore που η Nautilus απέκτησε το 2013 μέσω της εξαγοράς της μητρικής εταιρίας της Vega, Assetplus για 86,5 εκάτ. δολάρια.

Τα δύο PSVs είναι τα Vega Corona και Vega Crusader (κατασκευής 2012), τα οποίες αντίστοιχα κερδίζουν 20.950 δολάρια και 21.950 δολάρια ανά ημέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Nautilus.

Τα τέσσερις ORSVs που θα αποκτηθούν είναι Vega Juniz, Vega Emtoli, Vega Jaanca και Vega Inruda (όλα κατασκευής 2012), τα οποία όλα απασχολούνται σε ημερήσια τιμή των 26.200 δολαρίων.

Διαβάστε ακόμα