ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13,2% η ανεργία στο δ΄ τρίμηνο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Δ’ τρίμηνο του 2021. Επισημαίνεται ότι, κατά το Δ’ τρίμηνο, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από την εφαρμογή ειδικών κανόνων λειτουργίας στις επιχειρήσεις καθώς και από την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, στο σύνολο της χώρας.

Τα μέτρα αυτά επηρέασαν, σε μεγάλο βαθμό, πέρα από την κανονική λειτουργία της αγοράς και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της έρευνας.

Αναλυτικά, κατά το Δ’ τρίμηνο του 2021:

▪ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.053.275 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,6%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 4,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

▪ Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 617.431 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 17,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το Δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 13,2%. Το ποσοστό ανεργίας κατά το προηγούμενο τρίμηνο (Γ’ 2021) ήταν 13,0% και κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Δ’ 2020) ήταν 16,2%.

▪ Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.389.308. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.185.271. Το ποσοστό τους αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Διαβάστε ακόμα