Εμπειρικός Κανόνας Μετατροπής Κόμβων σε Beaufort

Το ξέρετε ότι υπάρχει ένας εύκολος και σύντομος τρόπος να μετατρέψετε τους κόμβους σε Beaufort;

Η διαδικασία είναι απλή: Προσθέτουμε στους κόμβους το 5 και διαιρούμε το αποτέλεσμα με το 5. Το απότέλεσμα θα είναι οι κόμβοι σε Beaufort.

Για παράαδειγμα 

Tα (35ΚΤ+5)/5 = 40/5 = 8 Bf.”

Δρ. Νίκος Μαζαράκης
Φυσικός – Μετεωρολόγος
Καθηγητής Μετεωρολογίας – Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
www.meteomarine.gr

Διαβάστε ακόμα