Έναρξη εγγραφών στους κύκλους σπουδών σωστικών

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους-ες έναρξη αιτήσεων-εγγραφών στους κύκλους σπουδών ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου, με εξ αποστάσεως μέθοδο από 20-09-2021 στην ιστιοσελίδα https://sspma.gr

– Εκσυγχρονισμού των Γνώσεων, κάθε Δευτέρα

– Προχωρημένων Σωστικών – Προχωρημένη πυρόσβεση, κάθε Τετάρτη

– Βασικού Κύκλου, κάθε Παρασκευή

Επειδή η Υπηρεσία μας γίνεται καθημερινά αποδέκτης πολύ μεγάλου όγκου αιτημάτων εγγραφής στους υφιστάμενους κύκλους σπουδών, η ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικών εγγραφών της σελίδας μας θα είναι ανοικτή κατά επιλογή, για περιορισμένο χρονικό διάστημα τις ανωτέρω ημέρες και εργάσιμες ώρες, έως πλήρωσης θέσεων.

Ημερομηνία έναρξης νέου εκπαιδευτικού έτους 2021-2022, ορίζεται η Δευτέρα 27-09-2021.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εξετάσεις πιστοποίησης, θα υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως μέθοδο.

Διαβάστε ακόμα