Έναρξη νέας εκπαιδευτικής περιόδου για τους κύκλους σπουδών