Εντολή Υπ. Ναυτιλίας για την ενημέρωση Ναυτικών ”NEL LINES”-”ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.” σχετικά με την απόδοση εσόδων

nel_lines_mytilini_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας που επιδεικνύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας αναφορικά με το ευαίσθητο θέμα της προστασίας της ναυτικής εργασίας, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Χρήστου Ζώη προς τις Λιμενικές Αρχές Πειραιά, Λαυρίου, Σάμου και Καρλοβασίου, ζητάται εκ νέου η ενημέρωση των Ναυτικών των εταιρειών ”NEL LINES” και ”ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε.”, προκειμένου να προσέρχονται καθημερινώς στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ώρες 10:00 έως 13:00, προς υποβολή των σχετικών αιτήσεων για απόδοση εσόδων από την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σε ναυτικούς των προαναφερόμενων εταιρειών που κηρύχτηκαν έκπτωτες.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται έμπρακτα η βούληση του Υπουργείου Ναυτιλίας έτσι ώστε να ολοκληρωθεί κατά το συντομότερο δυνατό η προβλεπόμενη διαδικασία.

Διαβάστε ακόμα