Ερευνητές επινόησαν μια νέα μέθοδο για την πορεία που ακολουθούν τα αυτόνομα πλοία

Ερευνητές από το Korea Maritime & Ocean University ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο για τις επιδόσεις των αυτόνομων πλοίων και την πορεία που ακολουθούνε.

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές ερεύνησαν την απόδοση των αυτόνομων πλοίων επιφανείας (MASS) που ακολουθούν την πορεία τους χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο υπολογιστικής δυναμικής ρευστών ελεύθερης λειτουργίας. Τα ευρήματά τους μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση ασφαλέστερης αυτόνομης πλοήγησης με μειωμένη ισχύ για την πρόωση τους.

Βασική απαίτηση του MASS είναι η ικανότητα να ακολουθείται μια προκαθορισμένη θαλάσσια διαδρομή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα εμπόδια, το βάθος του νερού και την ικανότητα ελιγμών του πλοίου. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτή τη διαδρομή, για οποιονδήποτε λόγο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όπως περιστατικά σύγκρουσης, πρόσκρουσης ή προσάραξης.

Οι τρέχουσες μέθοδοι για την αξιολόγηση της απόδοσης των αυτόνομων πλοίων που ακολουθούν τη προκαθορισμένη θαλάσσια διαδρομή τους δεν είναι σε θέση να καταγράψουν τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ του κύτους, της προπέλας, του πηδαλίου και των εξωτερικών φορτίων των πλοίων, οδηγώντας σε ανακριβείς εκτιμήσεις της απόδοσης.

Το National Korea Maritime & Ocean University στη μελέτη του εφάρμοσε ένα μοντέλο ελεύθερης λειτουργίας υπολογιστικής δυναμικής ρευστών (CFD) σε συνδυασμό με το σύστημα καθοδήγησης οπτικής επαφής (LOS), σε χαμηλές ταχύτητες υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Στην περίπτωση της προσομοίωσης των κυμάτων από την πλώρη και από την πλευρά, οι αποκλίσεις μειώθηκαν με την αύξηση της ισχύος πρόωσης ενώ στην περίπτωση των κυμάτων που ερχόντουσαν από πρύμα δεξιά και αριστερά, υπήρξε αμελητέα επίδραση της ισχύος πρόωσης στις αποκλίσεις. Επιπλέον, οι αποκρίσεις του βήματος του πλοίου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κατεύθυνση των κυμάτων.
«Το προτεινόμενο μοντέλο που βασίζεται σε CFD μπορεί να προσφέρει πολύτιμη συμβολή στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης θαλάσσιας πλοήγησης. Επιπλέον, μπορεί επίσης να προσφέρει εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κόστους σε πειράματα ελεύθερης λειτουργίας σε κλίμακα μοντέλων ή θαλάσσιες δοκιμές πλήρους κλίμακας», δήλωσε ο Daejeong Kim από το Τμήμα Σπουδών Σύγκλισης Ναυσιπλοΐας στο National Korea Maritime & Ocean University.

Διαβάστε ακόμα