Εξαίρεση της ναυτιλίας από της νέες παγκόσμιες φορολογικές κρατήσεις που προωθούνται

Η ναυτιλία απέφυγε ακόμη μια σφαίρα για φορολογικές κρατήσεις. Συνολικά 130 χώρες, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, έχουν υποστηρίξει διασυνοριακά φορολογικά σχέδια για τις πολυεθνικές, διασφαλίζοντας ότι θα πρέπει να καταβάλεται ένας παγκόσμιος ελάχιστος φόρος εταιρικού εισοδήματος της τάξεως τουλάχιστον 15%.

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ακολούθησαν συζητήσεις για το θέμα στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα. Η συμφωνία θα μεταβεί στη G20 για πολιτική έγκριση σε συνάντηση που θα γίνει στη Βενετία την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, για τη ναυτιλία, οι πιθανές νέες φορολογικές ρυθμίσεις δεν θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η βιομηχανία πληρώνει τους φόρους της σήμερα.

Ο νέος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής που θα είναι τουλάχιστον 15%, θα ισχύει για εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω του ορίου των 750 εκατομμυρίων ευρώ (889 εκατομμύρια δολάρια), με εξαίρεση μόνο τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Το Διεθνές Φόρουμ για τις Μεταφορές (ITF) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εκτιμά ότι η ναυτιλία πληρώνει επί του παρόντος μόλις 7% φόρο επί των κερδών κατά μέσο όρο παγκοσμίως.

«Η απόφαση να εξαιρεθεί το εισόδημα από τη ναυτιλία εγείρει το ερώτημα τι ακριβώς είναι αυτή», σχολίασε ο Olaf Merk, ειδικός για τη ναυτιλία της ITF.

«Εάν στην ουσία είναι το μόνο που κάνει μια ναυτιλιακή εταιρεία, η εξαίρεση της ναυτιλίας από έναν παγκόσμιο ελάχιστο φόρο θα μπορούσε να κάνει τους φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών και τους μεταφορείς εμπορευμάτων να αναρωτιούνται γιατί πληρώνουν φόρους για τις ίδιες δραστηριότητες για τις οποίες οι ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούσαν να μην πληρώνουν φόρους ή να εξαιρεθούν μερικώς από αυτούς».

Τον περασμένο μήνα η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ιδιωτικών Λιμένων και Τερματικών σταθμών (FEPORT) έθεσε ακριβώς αυτό το ζήτημα.

«Η FEPORT απασχολείται από τον υπερβολικά ευρύ ορισμό της ναυτιλίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξαίρεση των δραστηριοτήτων μεταφοράς φορτίων των ναυτιλιακών εταιρειών και όχι μόνο. Εάν συνέβαινε αυτό, θα στρέβλωνε περαιτέρω τον ανταγωνισμό στον τομέα των λιμενικών υπηρεσιών προς όφελος των ναυτιλιακών εταιρειών και θα υπονόμευε τον ίδιο τον σκοπό των νέων προτάσεων του ΟΟΣΑ», δήλωσε η FEPORT σε ανακοίνωση τον περασμένο μήνα.

Ο παγκόσμιος μέσος νόμιμος συντελεστής φόρου εισοδήματος για όλους τους κλάδους είναι 24%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ITF, ο πραγματικός συντελεστής φόρου εισοδήματος των 41 ναυτιλιακών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά την περίοδο 2010-19 ήταν μόλις 2%. Σύμφωνα με την KPMG, εν τω μεταξύ, ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής εταιρειών για τους επιλέξιμους ναυτιλιακούς ομίλους στο σύστημα φόρου χωρητικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι περίπου 1-2%.

Διαβάστε ακόμα