Εξώδικο ΠΕΝΕΝ για απεργία

penen_

Γνωστοποίηση αιτημάτων με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Της πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Ναυτεργατικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΑΥΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ» που εδρεύει στον Πειραιά (Κολοκοτρώνη 132) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της Νταλακογεώργο Αντώνη.

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα, Ενταύθα

Κύριε Υπουργέ,

Η Β΄ Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) κατά την διάρκειά της στις 21/10/2015 συζήτησε αναλυτικά όλο το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος μας και η ναυτεργασία και κατέληξε σε ομόφωνο ψήφισμα όπως αυτό στάλθηκε με το ΑΠ 164 από 23 Οκτωβρίου 2015, προς εσάς έγγραφο της ΠΕΝΕΝ (το οποίο επισυνάπτουμε) επί του περιεχομένου του οποίου δεν μας έχει δοθεί συγκεκριμένη και ουσιαστική απάντηση και ούτε βέβαια έχει γίνει από μέρους των αρμοδίων και εμπλεκομένων (εφοπλιστικών ενώσεων και κυβέρνησης) η οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια για την επίλυσή τους.

Η Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΕΝ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της ένταξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).

Απαίτηση της ΠΕΝΕΝ, λόγω της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος της επικουρικής ασφάλισης των ναυτικών είναι η μη υλοποίηση της σχετικής διάταξης του Ν. 4336/2015.

Υπέρ των απόψεών μας τάσσεται και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο με το Α.Π. 24219 από 27-7-2015 έγγραφό του. Ανάλογη ομόφωνη απόφαση έχει λάβει και η Διοίκηση της ΠΝΟ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΕΝ συζήτησε δια μακρών το καθοριστικής σημασίας και άμεσης προτεραιότητας αίτημά μας, δηλ. την εξαίρεση του ΝΑΤ από τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, που ορίζουν. «Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα», ώστε να μην θιγούν τα προβλεπόμενα και ισχύοντα, με βάση την κείμενη περί ΝΑΤ νομοθεσία, που αφορούν τους Έλληνες ναυτεργάτες.

Άλλο σοβαρό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Γενική Συνέλευση ήταν ο συντονισμός συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004), δηλ. σχετικά με την άμεση ανάγκη ασφάλισης των Ελλήνων ναυτεργατών, που απασχολούνται στα υπό Ιταλική σημαία πλοία, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και στα Ελληνικά Ταμεία Ασφάλισης, για κύρια και επικουρική σύνταξη και λοιπές εν γένει παροχές, όπως και οι λοιποί Έλληνες ναυτικοί που ασχολούνται στα υπό Ελληνική σημαία πλοία.

Επίσης κατά την παραπάνω συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΕΝ αποφάσισε την αποστολή εξωδίκου δήλωσης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ήδη γνωστά από πολλών μηνών κυρίαρχα και πρώτης προτεραιότητας ζητήματα κοινωνικοασφαλιστικού και εργασιακού περιεχομένου, τα οποία σας έχουν γνωστοποιηθεί με το προαναφερόμενο έγγραφό μας με το ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης και συνοψίζονται στα ακόλουθα:
· Επαναφορά των οργανικών συνθέσεων στα πλαίσια του Π.Δ 177/74 σε όλα τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, κατάργηση των νόμων 4150/2013 και 4256/2014.
· Διατήρηση της αυτοτέλειας του ΝΑΤ – ΚΕΑΝ – Ταμείων Πρόνοιας – Οίκου Ναύτη και επαναφορά των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων στην προ μνημονίων περίοδο, όπως και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω του αυτόνομου φορέα του Οίκου Ναύτη.
· Κατάργηση των νόμων Κατσέλη – Μουσουρούλη για την απελευθέρωση του καμποτάζ στην κρουαζιερόπλοιο ναυτιλία.
· Υιοθέτηση των προτάσεών μας για την πάταξη της απλήρωτης ναυτικής εργασίας
· Μη ιδιωτικοποίηση των ΟΛΠ – ΟΛΘ και των άλλων δημόσιων επιχειρήσεων και της δημόσιας περιουσίας. Λιμάνι 100% στο δημόσιο με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο.
· Υπογραφή ικανοποιητικών ΣΣΕ σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.
· Λήψη άμεσων μέτρων για την απορρόφηση όλων των ανέργων, την ουσιαστική τους προστασία με την αύξηση του χρόνου επιδότησης και των επιδομάτων ανεργίας.
· Ριζική αναδιοργάνωση του ΓΕΝΕ.
· Κατάργηση του αποικιοκρατικού νόμου 2687/53 της φοροασυλίας των εφοπλιστών και όλων των εγκριτικών πράξεων στην ποντοπόρο ναυτιλία.
· Επαναφορά του ειδικού τρόπου φορολογίας των Ναυτικών.
· Διεύρυνση της κοινωνικής ασφάλισης με την ένταξη στο ΝΑΤ των αλλοδαπών ναυτικών που εργάζονται στα υπό ελληνική σημαία πλοία καθώς και σε αυτά της ελληνόκτητης ναυτιλίας που είναι οι εταιρίες τους εγκατεστημένες στην χώρα μας.
· Εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της ναυτικής νομοθεσίας και του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος με βάση τον νόμο 1264/82.
· Ενώνουμε την φωνή του αγώνα και τις διεκδικήσεις μας με όλο το εργατικό κίνημα παλεύοντας για την κατάργηση των παλαιών και νέων μνημονίων και των καταστροφικών συνεπειών που αυτά διαμόρφωσαν για τον λαό και τους εργαζόμενους.

Η ΠΕΝΕΝ εκτιμά ότι αν και επιδίωξε με τα έγγραφά της άμεση αντιμετώπιση καί εξεύρεση λύσεων στα συνεχώς διογκούμενα καθημερινά οξύτατα προβλήματα, που εκτρέφουν την εύλογη ανησυχία και την ανασφάλεια στον εργασιακό μας χώρο, εν τούτοις διαπιστώνεται απαράδεκτη αδράνεια και άρνηση υιοθέτησης των θέσεών μας, οι οποίες αντί να αντιμετωπίζουν την κατάσταση, αποδεκατίζουν και διαλύουν τα εναπομείναντα δικαιώματά μας.

Με τις διαπιστώσεις αυτές η ΠΕΝΕΝ, έκρινε ότι καθίσταται αναγκαίο να σας απευθύνει την παρούσα εξώδικη δήλωση, που επέχει θέση γνωστοποιήσεως αιτημάτων (αρθρ. 36 παρ. l Ν. 330/76) και να δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων και ειδικότερα σε χρόνο, που θα προσδιορισθεί με σχετική απόφασή της Διοίκησης και κατόπιν εντολής που έχει δοθεί από την Συνέλευση των μελών μας στις 21/10/2015 . Σημειώνεται ότι η αιτιολογία και η πλήρης παράθεση του συνόλου των αιτημάτων μας έγινε με το προαναφερόμενο ΑΠ 164 από 23/10/2015 έγγραφό μας.

Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς εκείνους, προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στο αποδεικτικό επιδόσεως του.

Πειραιάς 27 Οκτωβρίου 2015

Με εντολή Διοίκησης

                                                         Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
                                                 Νταλακογεώργος Αντώνης                                      Κροκίδης Νικόλαος

Διαβάστε ακόμα