Φοιτητικό πάσο μετακίνησης στους σπουδαστές της ΑΕΝ/Ασπροπύργου

aen_aspropurgou_Μετά από 5 περίπου χρόνια οι σπουδαστές της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου αποκτούν ξανά τη δυνατότητα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο με τις αστικές συγκοινωνίες του ΟΑΣΑ. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπεγράφη σύμβαση, για το σκοπό αυτό, μεταξύ του ΟΑΣΑ και του ΥΝΑΝΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και με δυνατότητα ανανέωσης.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η χορήγηση φοιτητικού πάσου στους σπουδαστές των ΑΕΝ είχε διακοπεί το 2011 και από τότε δεν είχε γίνει καμία ενέργεια προς την επίλυση του θέματος αυτού. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, ανέλαβε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες προκειμένου εξοικονομηθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης για τους σπουδαστές της ΑΕΝ/ Ασπροπύργου, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα, θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του μειωμένου εισιτηρίου μετακίνησης και στους σπουδαστές των άλλων ΑΕΝ, όπως άλλωστε συμβαίνει για όλους τους σπουδαστές της χώρας.

Τέλος, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων για την άμεση συνεργασία και τη θετική συμβολή της προς την επίλυση του θέματος αυτού.

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Διαβάστε ακόμα