Φορτηγό πλοίο φορτωμένο με ξυλεία πήρε μεγάλη κλίση μετά από μετατόπιση φορτίου στη Τουρκία

Οι αρχές εκπόνησαν ένα ασφαλές σχέδιο ρυμούλκησης για το ταλαιπωρημένο πλοίο στο λιμάνι.

Όλο το πλήρωμα φόρεσε σωσίβια και συγκεντρώθηκε στην πρύμνη, φοβούμενοι ότι το πλοίο θα ανατραπεί.

Το HASAN έφτασε από τη Mersin, πιθανότατα μετά από μερική εκφόρτωση φορτίου ξυλείας, που φορτώθηκε στο Ρένι Ουκρανίας.

Διαβάστε ακόμα