Η Chevron τροποποιεί τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου της για να μειώσει την ένταση του διοξειδίου του άνθρακα

Η Chevron ανακοίνωσε ένα πολυετές έργο τροποποίησης των πλοίων της που αποσκοπεί στη μείωση της έντασης άνθρακα των λειτουργιών του στόλου της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η θυγατρική ναυτιλιακή εταιρεία του ενεργειακού κολοσσού θα συνεργαστεί με την εταιρεία Sembcorp Marine Repairs & Upgrades με έδρα τη Σιγκαπούρη, θυγατρική της Sembcorp Marine. Με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να έχει δρομολογήσει τον Δείκτη Έντασης Άνθρακα (CII), ο οποίος θα δημιουργήσει τις πρώτες κατατάξεις των πλοίων, η Chevron στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2025, αποσκοπεί στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών στα πλοία της Chevron για την υποστήριξη των στόχων της ενεργειακής μετάβασης. Στο επίκεντρο βρίσκεται το τμήμα LNG της ναυτιλιακής εταιρείας Chevron Shipping Company με την εταιρεία να δηλώνει ότι έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους απαλλαγής από τον άνθρακα που έχει θέσει ο IMO και τους ευρύτερους εταιρικούς στόχους της μητρικής της εταιρείας.

“Πιστεύουμε ότι το LNG θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης για τα επόμενα χρόνια και η Chevron επικεντρώνεται στη συνέχιση των πειθαρχημένων επενδύσεων κεφαλαίου στο στόλο των πλοίων LNG μας”, δήλωσε ο Mark Ross, πρόεδρος της Chevron Shipping Company.

Η Chevron αναφέρει ότι στοχεύει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της μεταφοράς LNG με την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών. Μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι τεχνολογίες όπως ένα σύστημα ανασυγκρότησης, λίπανση με αέρα στο κύτος και ένας νέος συμπιεστής αερίου. Μαζί, η Chevron λέει ότι αυτές οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν τις αναθυμιάσεις του φορτίου, να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου και να αυξήσουν τον όγκο του φορτίου που παραδίδεται.

Η Sembcorp Marine υπογραμμίζει ότι διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία σε πολύπλοκες τροποποιήσεις στόλου LNG, όπως αυτές που σχεδιάζει η Chevron, και έχει αποδεδειγμένο ιστορικό σε λύσεις με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η Sembcorp Marine θα παρέχει στη Chevron υπηρεσίες μηχανικής, προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία (EPIC) για τις τροποποιήσεις.

“Η συνεργασία με την Chevron για την αναβάθμιση του στόλου των πλοίων LNG είναι ένας άμεσος τρόπος για την επιτάχυνση της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία”, δήλωσε ο Wong Weng Sun, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Sembcorp Marine.

Το έργο αυτό θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη μεγάλη επένδυση της Chevron στο στόλο της LNG σε λιγότερο από μια δεκαετία. Ξεκινώντας το 2013, η Chevron άρχισε να παραλαμβάνει ένα νέο στόλο πλοίων. Το πρόγραμμα ναυπήγησης 13 πλοίων μαζί με ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ήταν το μεγαλύτερο εγχείρημα για τη ναυτιλιακή εταιρεία στην πρόσφατη εταιρική ιστορία. Η ναυτιλιακή εταιρεία Chevron Shipping Company παρέλαβε ένα δεξαμενόπλοιο Suezmax με δυναμική τοποθέτηση (DP), δύο πλοία Suezmax DP lighttering, τέσσερα πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αργού πετρελαίου και έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα έξι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ναυπηγήθηκαν από τη Samsung Heavy Industries, ενώ το τελευταίο από τα πλοία παραδόθηκε το 2017. Κάθε ένα από τα πλοία διαθέτει τέσσερα δεξαμενόπλοια των 40.000 cbm για συνολική χωρητικότητα 160.000 cbm. Ήταν επίσης εξοπλισμένα με τεχνολογία boil off που χρησιμοποιεί το αέριο ως καύσιμο για τις μηχανές. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επέκτασης, η Chevron διέθετε στο στόλο της 10 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ναυτιλιακή εταιρεία Chevron Shipping Company διαθέτει συνολικό στόλο περίπου 30 πλοίων. Αυτά κυμαίνονται από συμβατικά δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων μέχρι πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Διαβάστε ακόμα