Η Diana έκλεισε δουλειά σε 3 πλοία της

diana-shipping-

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Η ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια πλοίων ξηρού χύδην Diana Shipping Inc. Εξασφάλισε ναυλώσεις για τρία από τα φορτηγά πλοία της, ένα νέο συμβόλαιο και δύο παρατάσεις.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έκλεισε μια συμφωνία χρονοναύλωσης με τη Sandgate Maritime Ltd για ένα από τα Panamax πλοία ξηρού χύδην της, το κατασκευασμένο το 2006 m/v Coronis.

Το μεικτό ναύλο για το χωρητικότητας 74.381 dwt πλοίο Panamax είναι 6.500 δολάρια ανά ημέρα, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια ελάχιστη περίοδο εννέα μηνών και μια μέγιστη δώδεκα μηνών. Η ναύλωση ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου 2015.

Επιπλέον, η Diana είπε ότι συμφώνησε να παρατείνει την ισχύουσα σύμβαση ναύλωσης με την RWE Supply & Trading GmbH, από το Essen της Γερμανίας, για ένα από τα Capesize πλοία ξηρού χύδην της, το M/V PS Palios, για μίνιμουμ χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, και μέγιστη μέχρι της 31 Μαρτίου του 2017.

Το νέο μεικτό ναύλο για το χωρητικότητας 179.134 dwt capesize είναι 13.000 δολάρια ανά ημέρα, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους. Η νέα περίοδος ναύλωσης αναμένεται να αρχίσει στις 18 Σεπτεμβρίου του 2015.

Επιπλέον, η Diana έχει εξασφαλίσει παράταση της σύμβασης για ένα Post-Panamax πλοία ξηρού χύδην της, το χωρητικότητας 98.697 dwt m/v Amphitrite που κατασκευάστηκε το 2012, με την Bunge SA, με έδρα τη Γενεύη, για μια περίοδο περίπου από είκοσι δύο μήνες ως είκοσι πέντε μήνες.

Το νέο μεικτό ναύλο είναι 7.700 δολάρια ανά ημέρα, μείον μια προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους. Η νέα περίοδος ναύλωσης αναμένεται να αρχίσει στις 15 Ιουλίου 2015.

“Η νέα σύμβαση της Coronis, καθώς και οι επεκτάσεις της απασχόλησης του P. S. Palios και του Amphitrite, αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 12,73 εκατ. δολάρια μεικτών εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη χρονική περίοδο ναύλωσης”, δήλωσε η εταιρεία.

Ο στόλος της Diana Shipping αποτελείται σήμερα από 41 πλοία ξηρού χύδην.

Διαβάστε ακόμα