Η Diana έκλεισε ναύλωση με τη Maersk Line

diana_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Η ελληνική εταιρεία Diana Containerships Inc. υπέγραψε μέσω μιας θυγατρικής εξ ολοκλήρου ελεγχόμενης από αυτήν μια σύμβαση χρονοναύλωσης με τη Maersk Line A/S για ένα από τα Post-Panamax containerships της, το M/V Great.

Η μικτή τιμή ναύλωσης για το κατασκευασμένο το 2004, χωρητικότητας 5.576 TEU πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι 14.750 δολάρια ανά ημέρα, μείον μια προμήθεια 5% προς τρίτους, για μια περίοδο από έξι μήνες έως και το πολύ εννέα μήνες. Η ναύλωση αναμένεται να αρχίσει στις 15 Αυγούστου, 2015.

Η Maersk Line έχει την επιλογή να χρησιμοποιεί το σκάφος για επιπλέον χρονικό διάστημα εννέα μηνών, συν ή μείον τριάντα ημέρες, με μικτό ημερήσιο ναύλο 21.000 δολαρίων μείον μια προμήθεια 5% προς τρίτους, ξεκινώντας εννέα μήνες μετά την παράδοση του πλοίου στο ναυλωτή. Η επιλογή αυτή πρέπει να δηλωθεί από τον ναυλωτή όχι αργότερα από πέντε μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης στον ναυλωτή.

Η Diana αναμένει ότι αυτή η συμφωνία θα της αποφέρει περίπου 2,66 εκατ. δολάρια μικτά έσοδα για την ελάχιστα προγραμματισμένη περίοδο ναύλωσης.

Διαβάστε ακόμα