Η Diana Shipping ανακοίνωσε την ακύρωση της χρονοναύλωσης του φορτηγού πλοίου Polymnia

Η Diana Shipping Inc. ανακοίνωσε την ακύρωση της χρονοναύλωσης με την εταιρεία Al Ghurair Resources International LLC του Ντουμπάι για το φορτηγό πλοίο Post-Panamax Polymnia, όπως ανακοινώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2019.

Οι ναυλωτές άσκησαν το δικαίωμά τους να ακυρώσουν τη χρονοναύλωση λόγω του ότι το πλοίο δεν παραδόθηκε, λόγω απρόβλεπτων γεγονότων που δεν σχετίζονται με την κατάσταση του πλοίου κατά τη διάρκεια της προκαθορισμένης περιόδου.