500.00 $ πρόστιμο στην DSD Shipping για την απόρριψη πετρελαίου μέσα σε πλαστικές σακούλες!

oil_record_book
Στα δόκανα των ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ, που έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι δεν παίζουν με τις παραβιάσεις των περιβαλλοντικών νόμων, έπεσε και η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία DSD Shipping και τρεις από τους υπαλλήλους της, για απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και μολυσμένων λυμάτων στον Κόλπο του Μεξικού στις αρχές του 2010.

Η εταιρεία, που το πλήρες της όνομα είναι Det Stavangerske Dampskibsselskab AS. καταδικάστηκαν σε δικαστήριο των ΗΠΑ βρέθηκε ένοχη από  ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Mobil της Αλαμπάμα, που έκρινε ότι παραβίασε το νόμο για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (Act to Prevent Pollution from Ships ή APPS). Πιο συγκεκριμένα καταδικάστηκαν για την εν γνώσει τους χρησιμοποίηση ενός ακατάλληλου διαχωριστήρα πετρελαίου-νερού (εξοπλισμός που, όταν λειτουργεί σωστά, αποτρέπει την απόρριψη υγρού με μεγάλη περιεκτικότητα πετρελαιοειδών) επί του πλοιου Stavanger Blossom καθώς και γιατί δεν κατέγραψαν την απόρριψη στο βιβλίο πετρελαίου, όπως απαιτείται.

Το δικαστήριο επίσης έκρινε ότι πλήρωμα της DSD Shipping απέρριψε εσκεμμένα πετρέλαιο απευθείας στη θάλασσα, χρησιμοποιώντας ούτε λίγο ούτε πολύ 100 πλαστικές σακούλες σκουπιδιών!

Οι παραβιάσεις αυτές αποδεικνύονται ξεκάθαρα από τις ψευδείς καταγραφές στο βιβλίο πετρελαίου.

Η DSD Shipping είχε καταδικαστεί με την κατηγορία της συνωμοσίας, τρεις κατηγορίες για παραβίαση της APPS, τρεις κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και μία κατηγορία για ψευδομαρτυρία.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει πιθανό πρόστιμο μέχρι 500.000 δολάρια, σε συνδυασμό με άλλες πιθανές κυρώσεις. Τα επιμέρους μέλη του πληρώματος αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών για παρακώλυση της απονομής της δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα