Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία για τα πλοία του μέλλοντος

ploia_mellontos

Η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία εγκαινίασε τον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Σύνδεσμο Έρευνας “Πλοία για το Μέλλον” (European Research Association “Vessels for the Future”), με την πρώτη γενική του συνέλευση να πραγματοποιείται στις 5 Νοεμβρίου 2014. “Είμαι ευτυχής που βλέπω 50 εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα, ακαδημαϊκές οργανώσεις και ενδιαφερόμενες ενώσεις να συμμετάσχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία”, δήλωσε ο Δρ Pierre C. Sames (DNV GL), πρόεδρος του Ερευνητικού Συνδέσμου. “Η πρωτοβουλία θα προωθήσει και θα διευκολύνει τη θαλάσσια έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, δίνοντας έμφαση σε πλοία και πλωτές επιχειρήσεις”.

Μέχρι το 2050 εκτιμάται ότι οι Ευρωπαίοι θα χρησιμοποιούν τις θάλάσσες και τα ποτάμια τους για τη μεταφορά υπεράκτιας παραγωγής τροφίμων, για την παραγωγή ενέργειας, για μεταλλευτική εκμετάλλευση καθώς και για αστική κατοικία, τουρισμό, μονάδες βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά για εμπόριο. Αυτό απαιτεί γενναίες μειώσεις των εκπομπών καυσαερίων και την τήρηση αυστηρότερων κριτηρίων ασφαλείας στη βάση των νέων τεχνολογιών και του αντίστοιχου περιβάλλοντος λειτουργίας. Αυτό απαιτεί, επίσης, την εκπαίδευση εξειδικευμένου βιομηχανικού και επιχειρησιακού προσωπικού πάνω στη χρήση των νέων πλοίων και των συστημάτων, καθώς και ως προς την παροχή υπηρεσιών σε αυτό τα μελλοντικό πλωτό περιβάλλον.

Η Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως κεντρικό στόχο της, την ανάγκη να παραδώσει ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών για την Ευρώπη. Ο νέος Ευρωπαϊκός Ερευνητικός Σύνδεσμος “Πλοία για το Μέλλον” θα ασχοληθεί με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις Μεταφορές, τις Επιχειρήσεων, την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Προστασία του κλίματος στο πλαίσιο του προγράμματος “Horizon 2020”, βασιζόμενος στην εμπειρία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνολογίας WATERBORNE και της ευρύτερης ναυτιλιακής κοινότητας.

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλωτές βιομηχανίες -LeaderSHIP 2020- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι Περιφέρειες και η βιομηχανία θαλάσσιας τεχνολογίας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για να βελτιωθεί η παγκόσμια θέση και η ανταγωνιστικότητα του τομέα των πλωτών μεταφορών, είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μια μεγάλη ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που να αποσκοπεί στην τεχνολογική καινοτομία. Απαντώντας σε αυτήν την ανάγκη, ο σύνδεσμος “Πλοία για το Μέλλον” θα έχει ως στόχο την κοινωνική πρόκληση της μετάβασης προς τις βιώσιμες μεταφορές, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρεί τις ικανότητες σχεδιασμού τεχνολογιών αιχμής, κατασκευής και καινοτόμου παραγωγής. Κάτι τέτοιο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για την υλοποίηση του παραπάνω, ο σύνδεσμος “Πλοία για το Μέλλον» έχει θέσει ως στόχο να συνάψει μια σύμβαση σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. “Με τη δημιουργία του “Πλοία για το Μέλλον”, ως Ερευνητικού Συνδέσμου αποδεικνύουμε ότι ο στόχος μας λαμβάνει ευρεία υποστήριξη από την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα”, υποστήριξε ο Pierre C. Sames στη Γενική Συνέλευση. “Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ολοκληρώσουμε τις ανταλλαγές και να θέσουμε αυτήν την πρωτοβουλία σε δράση”.

Διαβάστε ακόμα