Η Ευρώπη στοχεύει να κάνει το ναυτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό για τις γυναίκες

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και οι ενώσεις εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) συζήτησαν πιθανές λύσεις για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ευρώπη.

Επί του παρόντος, μόνο το 2% του εργατικού δυναμικού που διατίθεται για το στόλο της ΕΕ αποτελείται από γυναίκες, ενώ η ισότητα των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Οι συζητήσεις αφορούσαν τη θαλάσσια κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, καθώς και την πρόσληψη και διατήρηση γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα.

“Αν θέλουμε ισχυρές, ευημερούσες και κοινωνικά βιώσιμες ναυτιλιακές ομάδες στην Ευρώπη, η ποικιλομορφία των φύλων πρέπει να αποτελεί βασική αρχή ως μέσο προσέλκυσης και διατήρησης νέων ταλέντων στον ναυτιλιακό κλάδο”, δήλωσε ο Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA.

Η ECSA δήλωσε ότι η συνάντηση έχει αποδείξει ότι οι κοινωνικοί εταίροι «είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν για το θέμα αυτό και έχουν κάνει ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης συγκεκριμένων προτάσεων για κοινή δράση».

Διαβάστε ακόμα