Η Globus Maritime Limited ανακοίνωσε την πώληση ενός Panamax

tiara_globe_panamax_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Η Globus Maritime Limited (GLBS), μια ναυτιλιακή εταιρεία χύδην ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε ότι έχει εισέλθει σε μια δεσμευτική συμφωνία για την πώληση σε ένα ανεξάρτητο τρίτο φορέα του κατασκευασμένου το 1998 Panamax πλοίου της, χωρητικότητας 72.928 dwt, m/v Tiara Globe, στη μεικτή τιμή των 5,5 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί στους νέους ιδιοκτήτες του μεταξύ 20 Ιουνίου και 25 Ιούλη 2015 το αργότερο.

Σχολιάζοντας την πώληση, ο Γεώργιος Κ. Καραγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Globus Maritime δήλωσε: “Αυτή η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της εταιρείας να εκποιήσει με σύνεση περιουσιακά στοιχεία που δεν ταιριάζουν με το προφίλ του στόλου της και να ενισχύσει περαιτέρω τον ισολογισμό της. Με τη σύναψη της εν λόγω πώλησης, ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου μας θα μειωθεί από 8,5 χρόνια σε 6,8 χρόνια”.

Η Maritime Limited Globus είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία χύδην ξηρού φορτίου που παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών ανά τον κόσμο και σήμερα κατέχει, λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα στόλο από πλοία ξηρού χύδην που μεταφέρουν σιδηρομεταλλεύματα, άνθρακα, σιτηρά, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, τσιμέντο, αλουμίνια και άλλα ξηρού χύδην φορτία διεθνώς.

Οι θυγατρικές της Globus κατέχουν και λειτουργούν επτά πλοία με συνολική χωρητικότητα 452.886 dwt (συμπεριλαμβανομένου του m/v Tiara Globe) και μέσο όρο ηλικίας 8,5 χρόνια από την 20η Μάη 2015.

Διαβάστε ακόμα