Η Interferry αναζητά το κατάλληλο μετρικό σύστημα ενεργειακής απόδοσης για Ro-pax

Σε μία πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την εμπορική ένωση Interferry, μια ειδική ομάδα έχει συσταθεί για να προτείνει συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης ανα τομέα για πλοία ro-pax ενόψει των εκτελεστικών κανόνων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση (MRV) των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η νομοθεσία – που έχει σχεδιαστεί για να αποτιμήσει την ενεργειακή απόδοση της “μεταφορικής εργασίας” του πλοίου – θα απαιτεί όλα τα πλοία άνω των 5,000gt που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες της ΕΕ να καταγράφουν και να αναφέρουν την κατανάλωση καυσίμου σε ετήσια βάση.

Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται Ro-pax υποστηρίζουν ότι τα μεικτά φορτία απαιτούν ένα πιο κατάλληλο μετρικό σύστημα σε σχέση με αυτό που προτείνεται μέχρι στιγμής, όπως η “ποσότητα μεταφερομένων επιβατών” για τα κρουαζιερόπλοια και “το νεκρό βάρος που μεταφέρεται” για τα φορτηγά πλοία γενικού γορτίου. Η Interferry έκανε την πρόταση για μια ειδική ομάδα αλληλογραφίας που θα συνεργάζεται με μια υποομάδα MRV του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αειφόρο Ναυτιλία (European Sustainable Shipping Forum-ESSF), όπου τα μέλη του εκπροσωπούν τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών, των διαχειριστών, των προμηθευτών και των νηογνωμόνων.

Η Δανική εταιρία διαχείρισης φέρι, DFDS, η οποία αντιπροσωπεύει την Interferry στην υποομάδα, προεδρεύει στην ομάδα αλληλογραφίας, η οποία τώρα έχει επιφορτιστεί με την εισήγηση του σχετικού μετρικού συστήματος που θα εκφράζει τους επιβάτες και τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με πλοία ro-pax. Κι όλα αυτά μέχρι την 18η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, την ημερομηνία που έχει οριστεί ως ορόσημο για την υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προεδρεύει της υποομάδας παρακολούθηση ESSF MRV.

“Η ανάπτυξη κατάλληλων μετρικών συστημάτων για τη μεταφορική εργασία των ro-pax πλοίων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, έτσι είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να καθοδηγούμε την έρευνα προς μια λειτουργική λύση”, λέει ο διευθυντής του αρμόδιου τμήματος της Interferry, Johan Roos. Επισήμανε ταυτόχρονα ότι μόλις μια εβδομάδα μετά την πρόσκληση για τη συγκρότηση της ομάδας αλληλογραφίας, η ανταπόκριση ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντική.

Διαβάστε ακόμα