Η MOL και η Vale θα μελετήσουν από κοινού το σύστημα «Rotor Sail» για ένα φορτηγό πλοίο

Η ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία MOL ανακοίνωσε την συμφωνία με την Vale International με σκοπό τη διεξαγωγή κοινής μελέτης για την εγκατάσταση ενός συστήματος αιολικής πρόωσης σε ένα φορτηγό φορτίου χύδην κατηγορίας 200.000 τόνων που μεταφέρει σιδηρομετάλλευμα για παραγωγή χάλυβα. Το σύστημα αυτό ονομάζεται «Rotor Sail»

Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από το πλοίο ενώ αυτό θα βρίσκεται εν πλω.

Το Rotor Sail παράγει προωθητική δύναμη καθώς ο άνεμος δημιουργεί διαφορική πίεση γύρω από τον περιστρεφόμενο ρότορα ενώ το σκάφος βρίσκεται εν πλω. Προσφέρει υψηλή απόδοση επειδή η φυσική ενέργεια του ανέμου ωθεί άμεσα το πλοίο αντί να μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η κοινή ομάδα μελέτης θα εξετάσει και θα επαληθεύσει τον αριθμό των Rotor Sails που θα εγκατασταθούν και την επίδραση της μείωσης του GHG, σε στενή συνεργασία με την Anemoi Marine Technologies Ltd (Anemoi), τον κατασκευαστή του Rotor Sail. Η Anemoi, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εγκατέστησε το πρώτο Rotor Sail στον κόσμο σε ένα νεόκτιστο φορτηγό Ultramax το 2018.

Ο όμιλος MOL υλοποιεί πέντε πρωτοβουλίες για την υλοποίηση των μεσομακροπρόθεσμων στόχων που ορίζονται στο «Περιβαλλοντικό Όραμα 2.1 του Ομίλου MOL», Συμπεριλαμβανομένης αυτής της ευκαιρίας, θα συνεχίσουμε μια από τις πρωτοβουλίες για την «Ενίσχυση Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας» και θα προσπαθούμε συνεχώς να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες σε διάφορους κλάδους, με στόχο την «Επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών GHG έως το 2050».

Διαβάστε ακόμα