Η Navios υπολογίζει σε μακροπρόθεσμο δανεισμό για αγορά 2 VLCC

navios_

Η με έδρα το Μονακό ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία τάνκερ Navios Maritime Partners Midstream (NAP) σχεδιάζει να προχωρήσει σε μακροπρόθεσμο δανεισμό (TLB) 205 εκατομμυρίων δολαρίων για να χρηματοδοτήσει την αγορά έως και δύο VLCC.

Εκτός από τη χρηματοδότηση της αγοράς μέχρι δύο VLCCs από th Navios Maritime Acquisition Corporation, η NAP σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο του δανείου για την αναχρηματοδότηση τρέχοντος χρέους και να καταβάλει τα σχετικά τέλη και έξοδα.

Τα 123,4 εκατομμύρια από τα 205 εκατομμύρια δολάρια του TLB δανείου αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας, 73 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση την αγοράς του C Dream και του Nave Celeste από τη Navios Maritime Acquisition, 5 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν τέλη και έξοδα και τέλος 3,6 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να διοχετευθούν σε ρευστό για τον ισολογισμό της Εταιρείας.

Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των δύο πλοίων θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, στα οποία θα περιλαμβάνεται και η παραχώρηση στη Navios Maritime Acquisition υποδεέστερων μονάδων, ως μέρος της αντιπαροχής.

Η χρονική στιγμή και το μέγεθος της κάθε νέας πιστωτικής διευκόλυνσης, καθώς και η χρήση των εσόδων αυτών υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς και άλλων παραμέτρων και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση για το πότε και αν αυτές οι ενέργειες θα πραγματοποιηθούν, διευκρινίζει η ΝΑΡ σε ανακοίνωση της στο χρηματιστήριο.

Διαβάστε ακόμα