Η Paragon αναβάλλει την παράδοση τριών Kamsarmax

Paragon-Delays-Kamsarmax-Deliveries

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Η με έδρα την Αθήνα ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού χύδην Paragon Shipping Inc. αποφάσισε να αναβάλει την παράδοση των τριών πλοίων Kamsarmax που βρίσκονται υπό κατασκευή μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Η απόφαση έρχεται καθώς η Paragon βρίσκονται μπροστά σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς που μαστίζεται από υπερπροσφορά πλοίων και ιστορικά χαμηλά ναύλα.

Το εκκρεμές πρόγραμμα ναυπήγησης της εταιρείας αποτελείται από δύο Ultramax πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, με αναμενόμενη παράδοση μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2015, και τρία Kamsarmax πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου με αναμενόμενες παραδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ναυπήγησης είναι 148,2 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 101,7 εκατ. δολάρια βρίσκονται σήμερα σε εκκρεμότητα.

Με το κοινοπρακτικό δάνειο 160 εκατομμυρίων δολαρίων από την Nordea Bank Finland Plc, η Paragon έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση χρέους έως και 78 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δύο Ultramax και τα δύο από τα νεότευκτα Kamsarmax της πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Για τα υπόλοιπα νεότευκτα Kamsarmax μεταφοράς ξηρού φορτίου, η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του χρέους.

Η εταιρεία εμφάνισε προσαρμοσμένη καθαρή ζημία ύψους 8,8 εκάτ. δολαρίων, ή 0,35 δολάρια ανά κοινή μετοχή, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Η Paragon κατέγραψε καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων ταξιδιού, 6,8 εκάτ. δολαρίων το τρίμηνο, με μειωμένα κατά 23,5% μέσα ημερήσια προσαρμοσμένα συνολικά λειτουργικά έξοδα πλοίου από έτος σε έτος.

“Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2015, τα ποσοστά ναύλωσης παρέμειναν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Οι δυναμικές ζήτησης και προσφοράς παραμένουν ιδιαίτερα αντίξοες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα έσοδα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον περιβάλλον της αγοράς, έχει γίνει ακόμα πιο κρίσιμη η διατήρηση της ρευστότητας μας. Επομένως, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των δαπανών μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταγράψαμε ιστορικά χαμηλά προσαρμοσμένα συνολικά λειτουργικά έξοδα πλοίου για το πρώτο τρίμηνο του 2015 5,907 ανά σκάφος ανά ημέρα”, δήλωσε ο Μιχάλης Βοδούρογλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Paragon Shipping.

Η εταιρεία έχει συμφωνήσει με ορισμένους από τους δανειστές της, να αναβάλει ένα μέρος των τριμηνιαίων δόσεων της, οι οποίες ήταν αρχικά προγραμματισμένες από το πρώτο τρίμηνο του 2015 μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και που καταβάλλονται από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, περίπου 6,5 εκάτ. δολάρια συνολικά.

“Πιστεύουμε ότι κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών στην αγορά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σημειώσουμε ότι θετικές ενδείξεις έχουν προκύψει σε σχέση με την προσφορά, καθώς ένας σημαντικός αριθμός πλοίων κατευθύνονται προς τα διαλυτήρια, ενώ οι μετέχοντες της αγοράς απέχουν από την παραγγελία νέων πλοίων και καθυστερούν την παράδοση των ήδη παραγγελθέντων νεότευκτων. Παρ ‘όλα αυτά, φαίνεται ότι μια υγιής ισορροπία, με βάση τα ιστορικά δεδομένα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί και, ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να παραμένουμε επιφυλακτικοί για το εγγύς μέλλον, κατέληξε ο Βοδούρογλου.

Διαβάστε ακόμα