Η Star Bulk Carriers μειώνει τις απώλειες της

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρία Star Bulk Carriers, κατάφερε να μειώσει την καθαρή της ζημιά για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου σε 7,4 εκατομμύρια δολάρια από 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων ζημιάς που κατέγραψε την ίδια περίοδο το 2016.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα συνολικά καθαρά έσοδα της για το τρίμηνο ανήλθαν σε 63 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 43,7 εκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκαν ένα χρόνο νωρίτερα, κυρίως λόγω της αύξησης των ναύλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Η τιμή TCE αυξήθηκε κατά 40% στα 9.619 δολάρια από 6.885 δολάρια το τρίτο τρίμηνο. Μια μικρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων στο στόλο της Star Bulk κατά τη διάρκεια της περιόδου συνέβαλε επίσης στην αύξηση των ταξιδιωτικών εσόδων.

Τα επιχειρησιακά έσοδα του τριμήνου ανήλθαν σε 4,9 εκατ. δολάρια, έναντι επιχειρησιακής ζημιάς 30,2 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Τον Σεπτέμβριο του 2017, η εταιρεία συνήψε συμφωνία πώλησης του πλοίου Star Vanessa, το οποίο παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες της την 1η Νοεμβρίου 2017. Επιπλέον, στα τέλη Οκτωβρίου, η Star Bulk συμφώνησε να εξαγοράσει το Star Triumph, ένα Capesize με χωρητικότητα 176,343 dwt. Το πλοίο που κατασκευάστηκε το 2004 αναμένεται να παραδοθεί τον Δεκέμβριο.

Επιπλέον, στις αρχές Νοεμβρίου, η εταιρεία έκλεισε δημόσια προσφορά ομολόγων Προτεραιότητας Χαμηλής Εξασφάλισης ύψους 50 εκατομμυρίων που λήγουν το 2022. Τα έσοδα από την πώληση θα χρησιμοποιηθούν για την εξαργύρωση ομολόγων της Star Bulk που λήγουν τον Νοέμβριο του 2019 .

Για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η καθαρή ζημιά ανήλθε σε 33,7 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, σε σύγκριση με την καθαρή ζημία ύψους 121,1 εκατ. δολαρίων που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα συνολικά καθαρά ταξιδιωτικά έσοδα ανήλθαν σε 174,8 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 105,2 εκατομμυρίων δολαρίων για τους πρώτους εννέα μήνες του 2016, καθώς τα οι τιμές ναύλωσης κατά την περίοδο αυξήθηκαν κατά 64%.

Τα επιχειρησιακά έσοδα ήταν 1,6 εκατομμύρια δολάρια, έναντι επιχειρησιακών ζημιιών 85,9 εκατομμυρίων δολαρίων το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Διαβάστε ακόμα