Η Tsakos Energy Navigation συμφώνησε για μακροχρόνια χρονοναύλωση δύο VLCC

Συμφωνία της TEN με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες για χρονοναύλωση 2 δεξαμενόπλοιων VLCC για μια περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων η οποία μπορεί να φτάσει και τα πέντε χρόνια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει προβλέψεις κατανομής κερδών και θα αποφέρει έσοδα άνω των 110 εκατομμυρίων δολαρίων στη μέγιστη περίοδο τους

TEN διαθέτει σήμερα στόλο 71 πλοίων

Διαβάστε ακόμα