ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ – Περιοριστικά μέτρα κατά της Βενεζουέλας

Μας γνωστοποιήθηκαν οι ναυτιλιακές εξελίξεις στις ΗΠΑ, οι οποίες, µεταξύ άλλων, αφορούν και στην επιβολή νέων οικονοµικών κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, σύµφωνα µε την από 29/1/2019 ανακοίνωση της αρµόδιας Υπηρεσίας (Office of Foreign Assets Control – OFAC) του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ.

Σηµειώνεται ότι η επιβολή των ως άνω κυρώσεων βασίζεται στην υπό στοιχεία 13857 νέα Πράξη (Executive Order) του Προέδρου D. Trump, µε την οποία προβλέπεται η επέκταση της εφαρµογής των περιοριστικών µέτρων στην Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας (Central Bank of Venezuela) και την εταιρεία Petroleos de Venezuela, SA (PdVSA).

Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι αναλυτική πληροφόρηση καθώς και διευκρινίσεις (υπό µορφή ερωτήσεων/απαντήσεων – Q&A) για το περιεχόµενο και την εφαρµογή των µέτρων κατά της Βενεζουέλας, µπορεί να αναζητηθούν στον κάτωθι ιστότοπο της αρµόδιας Υπηρεσίας (OFAC) του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ.
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20190128.aspx