Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει την απόφαση των ευρωπαίων εφοπλιστών

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) στην οποία συμμετέχει η ΕΕΕ, δημοσίευσε σήμερα ανακοίνωση μαζί με 11 ακόμα φορείς του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου και προμηθευτές καυσίμων.

Με την ανακοίνωση ζητείται η δέσμευση των εσόδων που θα προέλθουν από την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS), ενόψει των τελικών διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσουν άμεσα μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος είναι η χρηματοδότηση δράσεων που θα συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, που παρουσιάζει και τις μεγαλύτερες δυσκολίες σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας.

Διαβάστε ακόμα