«Η Φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων»

Σας ενημερώνουμε, ότι μόλις κυκλοφόρησε «Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Το φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλίας, του Κου Μιχάλη Κάχρη Οικονομολόγου-Νομικού.

Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει όλο το φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλίας με τις πρόσφατες ΠΟΛ.1022/17,1031/17,1034/17.

Aναλυτικά περιλαμβάνει:
1.Η Έννοια της Φορολογικής Δικαιοσύνης.
2.Συστήματα Φορολόγησης Πλοίων.
3.Μια Ιστορική Επισκόπηση του Καθεστώτος Φορολόγησης Πλοίων στην Ελλάδα.
4.Το Ισχύον Καθεστώς Φορολόγηση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
5.Ο Νομός 27/1975.
6.Κατήγοριες Φορολογικών Καθεστώτων.
6.1.O Φόρος Χωρητικότητας.
7.Ο Νόμος 1640/1919 και Παραδείγματα Υπολογισμού Φόρων με βάση τον ισχύοντα Ν/27/1975.
7.1.Σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου για πλοία Α Κατηγορίας νηολογουμένων υπό Ελληνική Σημαία, μετά την έναρξη της ισχύς του Ν.27/ 1975.
7.2.Σχετικά με την εισφορά Α’ Κατηγορίας πλοίων που νηολογηθήκαν υπό Ελληνική Σημαία Μέχρι την ισχύ της έναρξης του Ν.27/1975.
7.3.Σχετικά με την φορολογία πλοίων Β’ Κατηγορίας.
8.Περί Εγκατάστασης στην Ελλάδα Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
9.Το Φορολογικό Καθεστώς των Ελλήνων Εφοπλιστών στο Λονδίνο.
10.Σχετικά με την Θεσμική Ανταγωνιστικότητα στον Χώρο της Φορολογίας των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.
11.Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής.

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ISBN 978-618-5247-28-7
Ένας τόμος με CD-ROM
Τιμή 55 ευρώ με ΦΠΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ AΡΝΑΟΥΤΗ

Διαβάστε ακόμα