Η ναυτιλία προχωράει μπροστά: Πλοίο θα κινείται με πανιά και θα παράγει υδρογόνο από θαλασσινό νερό!

Η Mitsui O.S.K. Lines σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kyushu και την Taiyo Sangyo Co. προχωρά στην επόμενη φάση του Wind Hunter Project, μία ιδέα για τη δημιουργία ενός πλοίου μηδενικών εκπομπών που θα χρησιμοποιεί αιολική ενέργεια και θα παράγει υδρογόνο από θαλασσινό νερό!

Η ιδέα για το Wind Hunter είναι ότι το πλοίο θα χρησιμοποιεί τα πανιά για την πρόωση του και την ίδια στιγμή θα παράγει υδρογόνο το οποίο θα αποθηκεύεται στις δεξαμενές του πλοίου. Όταν ο άνεμος είναι ασθενής, το πλοίο θα χρησιμοποιεί αυτό το υδρογόνο ως καύσιμο παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα κινεί τις προπέλες του.

Η MOL αποκάλυψε την ιδέα το 2020 και από τότε όλα τα συνεργαζόμενα μέρη έχουν δοκιμάσει με επιτυχία ορισμένες από αυτές τις πρωτοποριακές ιδέες.

Η παραγωγή υδρογόνου, οπως λέει η εταιρεία, απαιτεί το επίπεδο καθαρότητας του νερού να είναι πολύ υψηλό, ακόμη περισσότερο από το πόσιμο νερό. Κατά τη διαδικασία παραγωγής υδρογόνου με το Wind Hunter, το θαλασσινό νερό θα καθαρίζεται πρώτα περνώντας μέσα από ένα φίλτρο ώστε να αφαιρεθούν ακαθαρσίες όπως οργανική ύλη (περιεκτικότητα άνθρακα, μικροπλαστικά κ.λπ.), ανόργανη ύλη (σίδηρος, μαγνήσιο, νάτριο) και λάσπη, αλλά σημειώνουν ότι τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος απαιτούν συχνή αντικατάσταση.

Αυτά τα φίλτρα σύμφωνα με την MOL θα αυξήσουν τον φόρτο εργασίας των μελών του πληρώματος και θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας του πλοίου.

Στην επόμενη φάση του πρότζεκτ Wind Hunter, οι εταίροι θα εστιάσουν στην ανάπτυξη φίλτρων μεγάλης διάρκειας, ανθεκτικότητας και υψηλής απόδοσης. Αυτά τα φίλτρα της επόμενης γενιάς θα μπορούν να αφαιρούν ακόμη και βακτήρια, τα οποία οι εταιρείες σημειώνουν ότι θα απαιτούν ακόμη πιο προηγμένη τεχνολογία στο μέλλον, δημιουργώντας έτσι ένα σύστημα παραγωγής καθαρού νερού.

Η ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής τεχνολογίας στο πλοίο για την παραγωγή καθαρού νερού από θαλασσινό νερό στο έργο Wind Hunter θα σηματοδοτήσει ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση μεγάλων πλοίων μηδενικών εκπομπών.

Η νέα τεχνολογία δεν θα δημιουργήσει μόνο ένα σύστημα παραγωγής καθαρού νερού για το έργο Wind Hunter, αλλά πιστεύουν ότι θα εφαρμόσει επίσης την αναπτυγμένη τεχνολογία για την παροχή καθαρού νερού σε εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογόνου και σε άλλες εφαρμογές.

Το έργο απαιτεί την ανάπτυξη ενός συστήματος παραγωγής καθαρού νερού που θα σχεδιαστεί όχι μόνο για θαλασσινό αλλά και για γλυκό νερό. Σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν μια δοκιμή στη λίμνη Biwa, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιαπωνίας.

Η MOL αναφέρει ότι θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις των διαφορών στην ποιότητα του νερού και θα δημιουργήσει μια ευέλικτη τεχνολογία παραγωγής καθαρού νερού συγκρίνοντας το θαλασσινό νερό με το γλυκό νερό από τη λίμνη Biwa.

Αφού ολοκλήρωσε τις δοκιμές σε ένα μικρό πλοίο στο Ναγκασάκι το 2021, η MOL είπε ότι το έργο στοχεύει στη κατασκευή ενός πλοίου μεγαλύτερης κλίμακας, μήκους περίπου 60 μέτρων, έως το 2024 και το δεύτερο στάδιο των δοκιμών. Το σχέδιο του Wind Hunter απαιτεί την ανάπτυξη και την κατασκευή ενός πολύ μεγαλύτερης κλίμακας πλοίου μηδενικών εκπομπών έως το 2030.

Διαβάστε ακόμα