Η Nautilus International καλεί για μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση των ναυτικών (Video)

Η Nautilus International κυκλοφόρησε ένα βίντεο σε μια προσπάθεια να τονίσει την ποινικοποίηση των ναυτικών, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, το βίντεο κινουμένων σχεδίων αποτελεί μέρος της εκστρατείας της Ένωσης για τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών σε όλες τις πτυχές της εργασίας τους, ακόμη και όταν συμβαίνουν ατυχήματα.

Επιπλέον, επισημαίνει το γεγονός ότι ενώ ατυχήματα συμβαίνουν σε κάθε κλάδο, κανένας άλλος κλάδος δεν αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους σαν εγκληματίες.

Σύμφωνα με την Nautilus International:

«Μια έρευνα το 2019 διαπίστωσε ότι σχεδόν το 90% των ναυτικών φοβούνται την ποινικοποίηση στην εργασία ενώ ένιωθαν ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη για περιστατικά πέρα ​​από τον έλεγχο τους. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δημοσιέυτηκαν σε μια έκθεση σχετικά με την ποινικοποίηση μαζί με μελέτες περιπτώσεων, πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ναυτικών και την πρακτική υποστήριξη των μελών ».

Με βάση τα παραπάνω, ο οργανισμός συνεχίζει να πιέζει τις διεθνείς κυβερνήσεις για μια πιο δίκαιη προσέγγιση, ενώ λαμβάνει επίσης πρακτικά μέτρα για να υποστηρίξει τα μέλη του, μεταξύ άλλων και μέσω της νέας εφαρμογής Fair Treatment.

Συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής, τα μέλη της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε συμβουλές σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας για τοπική νομική υποστήριξη, εάν απαιτείται. Η εφαρμογή λειτουργεί τόσο εντός όσο και εκτός σύνδεσης για την υποστήριξη ναυτικών σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από την τοποθεσία και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Διαβάστε ακόμα