Η νέα τάξη πραγμάτων στον κλάδο της ναυτιλιακής ασφάλισης

Στο άμεσο μέλλον αναμένεται να υπάρξουν δυο τύποι ασφαλιστών που ασχολούνται με την ναυτιλιακή ασφάλιση: αυτοί που χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τα analytics για να ενισχύσουν κάθε τους απόφαση κι αυτοί που θα μείνουν στα τετριμμένα γιατί αυτά ξέρουν, αυτά εμπιστεύονται.

Πλέον τα μεγάλα δεδομένα κι η ανάλυσή τους έχουν μπει για τα καλά στον ασφαλιστικό κλάδο και σίγουρα δεν πρέπει να αποτελούν προαιρετική επιλογή για τον σύγχρονο ασφαλιστή, αλλά αναγκαιότητα. Μπορεί στην αρχή όλα να ήταν φειδωλά, όμως η πορεία δείχνει πως η ανάπτυξη είναι ταχύτατη, με τα δεδομένα να αποδεικνύουν πως το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο για τους ασφαλιστές να ανταγωνίζονται στην παγκόσμια ασφαλιστική σκηνή εάν δεν ασπαστούν τα δεδομένα για το every day business τους.

H χρήση των δεδομένων αλλά και των εξελιγμένων αλγορίθμων που προκύπτουν από αυτά, επιτρέπουν τη σημαντική βελτίωση στη λήψη αποφάσεων, η οποία πηγάζει ξεκάθαρα από αναλυτικά στοιχεία. Στον ναυτιλιακό ασφαλιστικό κλάδο, μέσω προηγμένων ψηφιακών τεχνικών, υπάρχει μια ολιστική εικόνα της συμπεριφοράς των πλοίων που ενημερώνει τους ασφαλιστές για την επιλογή και την τιμολόγηση κινδύνων και τη διαχείριση τους, την παγκόσμια δραστηριότητα, αλλά και τη χάραξη μιας νέας πολιτικής.

Για παράδειγμα με το προϊόν Quest Marine Hull που εξελίσσει η εταιρεία Concirrus, υπάρχουν λεπτομερή δεδομένα για κάθε σκάφος στον κόσμο, με συχνότητα ανανέωσης κάθε 15 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο ο ασφαλιστής έχει πλήρη γνώση για όλη τη διαδρομή του πλοίου.

Ενδεικτικά μπορεί να ενημερώνετε για το ποια διαδρομή επέλεξε το σκάφος, ποια λιμάνια επισκέφτηκε, με τι καιρό ταξίδεψε, ακόμα και τη συχνότητα και το ύψος των κυμάτων σε σύγκριση με το μήκος του, στοιχεία απαραίτητα για τους αναλυτές ώστε να διεξάγουν με ακρίβεια τις αναλύσεις κατανοώντας τι πιέσεις δέχτηκε το πλοίο κι ακολούθως να κάνουν το ανάλογα risk assessment!

Ακόμα μια σημαντική προέκταση της χρήσης των δεδομένων, είναι πως όλα αυτά τα ακατέργαστα δεδομένα λειτουργούν υποστηρικτικά για την μηχανική εκμάθηση, με σκοπό να οι αναλυτές να έχουν στα χέρια τους μια σειρά πολύτιμων πληροφοριών.

Εν συνεχεία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προκύπτει με μεγαλύτερη ευκολία κι ακρίβεια η απόδοση των εκάστοτε αποζημιώσεων. Οι ασφαλιστές μέσω των data analytics, θα είναι σε θέση να προβλέψουν την πιθανότητα μιας αποζημίωσης, την συνολική της αξία, ακόμα και το που και πότε είναι πιο πιθανό να συμβεί, σύμφωνα με το μοτίβο κίνησης του εκάστοτε σκάφους.

Ο τεράστιος όγκος των δεδομένων η κυριότερη δυσκολία!

Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί ασφαλιστές είναι απλώς ο τεράστιος όγκος δεδομένων που έχουν άμεσα στα χέρια τους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι πλέον έντονος και στην ναυτιλία όπως επίσης και σε κάθε σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη πολλά λιμάνια υποστηρίζουν το Internet of Things (IoT), τα πλοία γίνονται όλο και πιο αυτόνομα και η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού διαχειρίζεται, αλλά και παρακολουθείται μέσω της προηγμένης τεχνολογίας που σας έχουμε προαναφέρει.

Όλα αυτά δημιουργούν δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να υποστηρίξουν ένα αποτελεσματικότερο underwriting. Βέβαια για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, οι ασφαλιστές που ασχολούνται με τον ναυτιλιακό κλάδο θα πρέπει να ξεπεράσουν την αναμενόμενη επιφυλακτικότητα που υπάρχει γύρω από την κοινή χρήση των δεδομένων. Αν γίνει αυτό, η παραγωγικότητα κι αποτελεσματικότητα του εκάστοτε ασφαλιστή, απλά θα απογειωθεί!

Πηγή: nextdeal.gr

Διαβάστε ακόμα