Η ΠΝΟ προειδοποιεί την κυβέρνηση για θερμό ραντεβού

limani_pno_

Εξώδικο δήλωση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θεόδωρο Δρίτσα και τα συναρμόδια υπουργεία απέστειλε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία προειδοποιεί για θερμό ραντεβού με την κυβέρνηση.

Αναλυτικά η εξώδικος δήλωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

Γνωστοποίηση αιτημάτων με επιφύλαξη δικαιωμάτων

Κύριε Υπουργέ,

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή της συζήτησε διεξοδικά όλο το φάσμα των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτεργασία, όπως αναπτύσσεται συνοπτικά, στο ΑΠ 527 από 3Φεβρουαρίου 2015, προς Υμάς έγγραφο της ΠΝΟ και στο από 19 Μαΐου 2015 εξώδικο μας, επί του περιεχομένου των οποίων δεν μας έχει δοθεί συγκεκριμένη και ουσιαστική απάντηση και ούτε βέβαια έχει γίνει από μέρους των αρμοδίων και εμπλεκομένων η οποιαδήποτε ουσιαστική ενέργεια για την επίλυσή τους.

Η Διοίκηση ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της εξαίρεσης ένταξης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.). Απαίτηση της Διοίκησης της ΠΝΟ, λόγω της ιδιαιτερότητας του όλου θέματος της επικουρικής ασφάλισης των ναυτικών είναι η μη υλοποίηση της σχετικής διάταξης του Ν. 4336/2015, θέμα το οποίο αναπτύσσεται σε δύο έγγραφα μας προς Υμάς με Α.Π. 3578/21-7-2015 και 3620/28-7-2015. Υπέρ των απόψεών μας τάσσεται και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο με το Α.Π. 24219 από 27-7-2015 έγγραφό του.

Επίσης η Διοίκηση εξέτασε δια μακρών το κυρίαρχο και άμεσης προτεραιότητας αίτημά μας, δηλ. την εξαίρεση του ΝΑΤ από τις διατάξεις του Ν. 4336/2015, που ορίζουν. «Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα», ώστε να μην θιγούν τα προβλεπόμενα και ισχύοντα, με βάση την κείμενη περί ΝΑΤ νομοθεσία, που αφορούν τους Έλληνες ναυτεργάτες.

Σε ό,τι αφορά το άλλο σοβαρό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η Διοίκηση, δηλ. τον συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004), αναφερόμεθα στο Α.Π. 4030 από 26-8-2015 έγγραφό μας στο οποίο ουδεμία απάντηση λάβαμε μέχρι σήμερα, και όπου αναλύεται διεξοδικά και τεκμηρωμένα η άμεση ανάγκη ασφάλισης των Ελλήνων ναυτεργατών, που απασχολούνται στα υπό Ιταλική σημαία πλοία, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και στα Ελληνικά Ταμεία Ασφάλισης, για κύρια και επικουρική σύνταξη και λοιπές εν γένει παροχές, όπως και οι λοιποί Έλληνες ναυτικοί που ασχολούνται στα υπό Ελληνική σημαία πλοία.

Επίσης κατά την παραπάνω συνεδρίαση η Διοίκηση της ΠΝΟ απεφάσισε την αποστολή εξωδίκου δηλώσεως, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ήδη γνωστά από πολλών μηνών κυρίαρχα και πρώτης προτεραιότητας ζητήματα κοινωνικοασφαλιστικού και εργασιακού περιεχομένου, τα οποία σας έχουν γνωστοποιηθεί με τα προαναφερόμενα έγγραφα υπομνήματά μας και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο προ των τριών Μνημονίων και των σχετικών Εφαρμοστικών Νόμων καθεστώς.

2. Άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες και καταπολέμηση της λεγόμενης «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, που ανέρχεται στο 50% του συνόλου των εργαζομένων και οι προσλήψεις των ναυτεργατών σε όλα τα πλοία που φορολογούνται στην Ελλάδα (Ν. 27/75) να γίνονται μέσω του ΓΕΝΕ προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ανταπόκριση επιτέλους του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) στο ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε, με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιας οικονομικής ενίσχυσης των ανέργων ναυτικών.

3. Ριζική επανεξέταση των διατάξεων και των αποφάσεων ΥΝΑ με τις οποίες και μειωθήκαν δραστικά οι συνθέσεις των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας και των πλοίων Ελλάδας – Ιταλίας.

4. Οργανικές συνθέσεις Ακτοπλοϊκών-Επιβατηγών πλοίων και ειδικότερα αναστολή της εφαρμογής του Άρθρου 29 του Ν. 4150/2013 περί μειωμένων συνθέσεων στα πλοία της Ακτοπλοΐας, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΝΟ.

5. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων για το 2015.

6. Εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και της κείμενης νομοθεσίας.

7. Άμεση διόρθωση και απάλειψη της ρύθμισης (άρθρο 6 παρ. 1) του Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 3522.2/08/2013/28-6- 2013 κοινή Υπουργική Απόφαση.

8. Αποκατάσταση της άδικης φορολόγησης των Ελλήνων ναυτεργατών, οι οποίοι, αντί να έχουν μηδενική φορολόγηση λόγω της ιδιομορφίας και των ιδιαίτερα σκληρών και ανθυγιεινών συνθηκών του επαγγέλματος και της ανεκτίμητης προσφοράς τους στην Εθνική οικονομία, υφίστανται περαιτέρω εξοντωτική αύξηση της φορολογίας του εισοδήματός τους.

9. Άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των συνταξιούχων συναδέλφων μας από τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων, κυρίων και επικουρικών, που υπέστησαν την τελευταία πενταετία και την διασφάλιση του θεσμού των εφάπαξ και την απρόσκοπτη συνέχιση καταβολής του.

10. Επαναφορά των παροχών του Οίκου Ναύτου προς τους ναυτεργάτες και τις οικογένειές τους στο φυσικό τους φορέα, τον Οίκο Ναύτου, ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των ναυτεργατών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων τους.

11. Εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης για το θέμα της στέγασης των Υπηρεσιών του ΓΕΝΕ και όχι μεταφορά και μεταστέγαση των Υπηρεσιών του ΓΕΝΕ στο κτίριο του Οίκου Ναύτου.

12. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της Ναυτικής Εκπαίδευσης και κάλυψη των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης και άμεση απόσυρση του ΠΔ 141/2014 με το οποίο και καταργήθηκαν οι δοκιμασμένες μέχρι σήμερα ρυθμίσεις για την απόκτηση του πτυχίου ηλεκτρολόγου ΕΝ και υλοποιείται η εισαγωγή της ιδιωτικής εκπαίδευσης και στον χώρο της ναυτεργασίας και μάλιστα με εξίσωση των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τις ιδιωτικές σχολές της ημεδαπής και αλλοδαπής με τα αντίστοιχα ελληνικά.

13. Άμεση υλοποίηση της εξόφλησης των δεδουλευμένων αποδοχών πολλών μηνών στα πληρώματα επιβατηγών πλοίων, ιδιαίτερα των πλοίων της Ακτοπλοΐας όπου εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες στην εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών.

Η Διοίκηση της ΠΝΟ εκτίμησε κατά την ως άνω συνεδρίασή της ότι αν και επιδίωξε με τα προαναφερθέντα έγγραφά της, άμεση αντιμετώπιση και εξεύρεση λύσεων στα συνεχώς διογκούμενα καθημερινά οξύτατα προβλήματα, που εκτρέφουν την εύλογη ανησυχία και την ανασφάλεια στον εργασιακό μας χώρο, εν τούτοις διαπιστώνεται απαράδεκτη αδράνεια και υιοθέτηση απόψεων, οι οποίες αντί να θεραπεύουν την κατάσταση, καταστρέφουν ό,τι έχει απομείνει.

Με τις διαπιστώσεις αυτές η Διοίκηση της ΠΝΟ, έκρινε ότι καθίσταται αναγκαίο να σας απευθύνει την παρούσα εξώδικη δήλωση, που επέχει θέση γνωστοποιήσεως αιτημάτων (αρθρ. 36 παρ. l Ν. 330/76) και να δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων και ειδικότερα σε χρόνο, που θα προσδιορισθεί με σχετική απόφασή της. Σημειώνεται ότι η αιτιολογία και η πλήρης παράθεση του συνόλου των αιτημάτων μας έγινε με το προαναφερόμενο ΑΠ 527 από 3 Φεβρουαρίου 2015 , έγγραφό μας, καθώς επίσης και στα μεταγενέστερα επι μέρους έγγραφά μας, που σας έχουμε αποστείλει, στα οποία και αναφερόμεθα.

Αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς εκείνους, προς τους οποίους απευθύνεται και κοινοποιείται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη στο αποδεικτικό επιδόσεως του».

Διαβάστε ακόμα