Νέα ιστοσελίδα για το International Chamber of Shipping (ICS)

Η κορυφαία ένωση του διεθνούς εμπορίου για τους πλοιοκτήτες, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο – International Chamber of Shipping (ICS), έχει αποκτήσει νέα ιστοσελίδα, την www.ics – shipping.org.

Η ανανεωμένη ιστοσελίδα ICS έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε tablets και σε άλλες κινητές συσκευές . Εκτός από τις ειδήσεις σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται από το ICS με τις ρυθμιστικές αρχές για λογαριασμό της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, η ιστοσελίδα περιέχει ένα μεγάλο αριθμό χρήσιμων πηγών

για τους ασχολουμένους με τα ναυτιλιακά που μπορούν να κατεβούν και να εκτυπωθούν από ναυτιλιακές εταιρείες και ναυτικούς, χωρίς χρέωση .

Η ιστοσελίδα περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με πολλές πρακτικές εκδόσεις που το ICS παράγει για λογαριασμό των πλοιοκτητών, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Επιμελητήριο και τα μέλη του – τις εθνικές ενώσεις πλοιοκτητών, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με δυνατότητα διεθνούς σταδιοδρομίας στη θάλασσα, όπως και βίντεο .

Ο Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων του ICS, Simon Bennett , επισημαίνει:
” Η νέα μας ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τον επαγγελματισμό του ICS και λειτουργεί ως φωνή εκπροσώπησής του σε παγκόσμιο επίπεδο . “

portnet.gr

Διαβάστε ακόμα