Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

Amaizing Sunset. Empty container ship is sailing alonge the waterway during sunset. Small ship, colorfull sky and sea surface, dramatic blue dark sky.Ο Υπουργός Ναυτιλίας με την υπ’ Αριθμ. 3133.1 −10229 – 2016 απόφασή του, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 364 Β΄ (17.02.2016) καθορίζει τα του: «Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου».

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 364 Β΄/17-02-2016)

Διαβάστε ακόμα