Κατηγορίες και είδη πλοίων (Photos)

Κάποτε οι άνθρωποι δεν ξεχώριζαν πλοία και όταν μιλούσαν για πλοίο, εννοούσαν κάθε πλεούμενο που μπορεί να μεταφέρει φορτίο στη θάλασσα. Με την πάροδο όμως του χρόνου, έγινε εμφανής η ανάγκη για τον διαχωρισμό τους.

Ο διαχωρισμός τους γίνεται με βάση την περιοχή που ταξιδεύουν (Ποντοπόρα, Ακτοπλοϊκά, Εγχώριων υδάτων), το υλικό κατασκευής τους (Ξύλινα, μεταλλικά ή μεικτής κατασκευής), το μέσο προώσεως (Μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα, κωπήλατα η ρυμουλκούμενα) και το είδος μεταφοράς και του προορισμού τους.

Παρακάτω θα αναλύσουμε και θα δούμε τους τύπους των πλοίων με βάση το είδος μεταφοράς και του προορισμού τους.

Οι βασικές κατηγορίες πλοίων με βάση το είδος μεταφοράς και του προορισμού τους είναι 4 και είναι οι εξής:

 

A) ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ (cargo Ships) : φορτηγά χαρακτηρίζονται τα πλοία που μεταφέρουν κάθε είδος φορτίου και διαχωρίζονται σε φορτηγά πλοία ξηρών φορτίων, σε φορτηγά πλοία υγρών φορτίων και φορτηγά πλοία συνδυασμένων μεταφορών.

Φορτηγά πλοία Ξηρών φορτίων:

Διακρίνονται σε πλοία που μεταφέρουν χύμα ομοειδή φορτία (bulk carrier) και σε πλοία μεταφοράς γενικών φορτίων (general cargo).

-Χύμα ομοειδή φορτία είναι η ζάχαρη, το στάρι, το κάρβουνο κ.τ.λ.

bulk_carrier_1
Πλοίο μεταφοράς χύμα ομοειδή φορτίου (bulk carrier)

-Τα γενικά φορτία στην σημερινή εποχή μεταφέρονται με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ( containership). Τέτοια φορτία μπορεί να είναι ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρονικά είδη, ρούχα και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να στοιβαχτεί μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Ακόμα, πλοία γενικού φορτίου είναι και τα πλοία μεταφοράς οχημάτων (Roll-On/Roll-Off) τα οποία οχήματα μπορούν να μπούν μέσα στο πλοίο και να ξεφορτώσουν και φορτίο.

eidi_ploion2
Πλοίο μεταφοράς οχημάτων (Roll-On/Roll-Off)
Container Ship
Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ( containership)

Φορτηγά πλοία υγρών φορτίων:

Είναι τα δεξαμενόπλοια (Tanker) τα οποία διαθέτουν δεξαμενές στις οποίες, ανάλογα και με τον τύπο τους, φορτώνουν αργό πετρέλαιο, βενζίνη, νάφθα κ.τ.λ. Στα δεξαμενόπλοια συμπεριλαμβάνονται και τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (Liquefied Petroleum Gases) και υγροποιημένο φυσικό αέριο (Liquefied Natural Gases).

LPG_Carrier
Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (Liquefied Petroleum Gases)
crude_oil_tanker-ship
Δεξαμενόπλοιο (Tanker)
lng_vessel
Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (Liquefied Natural Gases)

Φορτηγά πλοία συνδυασμένων μεταφορών:

Είναι πλοία που μεταφέρουν εναλλακτικά υγρά και ξηρά χύμα φορτία. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα ore/bulk/oil carriers- O.B.O. και τα Ore/oil carriers.

Maya_OBO_carrier_
Φορτηγό πλοίο συνδυασμένων μεταφορών (O.B.O.)
ploio_obo
Φορτηγό πλοίο συνδυασμένων μεταφορών (O.B.O.)

 

Β) ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ (passenger ships): Χαρακτηρίζονται τα πλοία που μεταφέρουν επιβάτες και υπό προϋποθέσεις φορτία και οχήματα. Τέτοια πλοία είναι τα επιβατηγά της ακτοπλοΐας, τα κρουαζιερόπλοια και τα υπερωκεάνια πλοία.

uperokeanio
Υπερωκεάνιο πλοίο
epivatigo_ploio
Επιβατηγό ακτοπλοΐας
krouazieroploio
Κρουαζιερόπλοιο

 

Γ) ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ :

Πλοία ειδικού προορισμού είναι πλοία τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω ανάγκης για γρήγορες μεταφορές ή λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας η οποία μας υποχρέωσε στην κατασκευή των πλοίων αυτών. Πλοία ειδικού προορισμού είναι τα πλοία ψυγεία (Refrigerated ship), τα αλιευτικά (Fishing boat), τα ωκεανογραφικά (Oceanographic ships), τα πλοία τοποθέτησης καλωδίων (Cable ships), τα εκπαιδευτικά (Training ships), μετεωρολογικά (Meteorological ships).

ploio_meteorologias
Μετεωρολογικό πλοίο (Meteorological ship)
ekpaideutiko_ploio
Εκπαιδευτικό πλοίο (Training ship)
ploio_topothetisis_kalwdiwn
Πλοίο τοποθέτησης καλωδίων (Cable ship)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Αλιευτικό (Fishing boat)
oceanographic_research
Ωκεανογραφικο πλοίο (Oceanographic ship)
ploio_psigeio
Πλοίο ψυγείο (Refrigerated ship)

 

Δ) ΠΛΟΙΑ ΒΟΗΘΙΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (auxiliary ships) :

Τα πλοία βοηθητικής ναυτιλίας είναι πλοία τα οποία δεν μεταφέρουν φορτία ή ανθρώπους αλλά βοηθούν τα υπόλοιπα πλοία για την ασφαλή και ομαλή διέλευση τους.

Τέτοια πλοία είναι τα παγοθραυστικά (Icebreakers), τα ρυμουλκά (Tug boats) , οι βυθοκόροι (Dredges), οι πλοηγίδες (Pilot boats), τα φαρόπλοια (Light vessels), οι πλωτοί γερανοί (Floating Derricks), τα ναυαγοσωστικά (Salvage Boats).

faroploio
Φαρόπλοιο (Light vessel)
nauagoswstiko
Ναυαγοσωστικό (Salvage Boat)
plwtos_geranos
Πλωτός γερανός (Floating Derrick)
pilot_boat
Πλοηγίδα (Pilot boat)
dredge_vessel
Βυθοκόρος (Dredge vessel)
rimoulko_ploio
Ρυμουλκό (Tug boat)
pagothraustiko
Παγοθραυστικό (Icebreaker)

 

Για παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε για το παραπάνω θέμα ή για προτάσεις, περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook ή στα σχόλια του άρθρου.

Διαβάστε ακόμα