Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

anefodiasmos_ploion_Οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας ΚΑΙ Νησιωτικής Πολιτικής αποφάσισαν την έγκριση του υπ’ αριθ. 53/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου σχετικά με «Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων – Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων ».

Η παρούσα απόφαση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλες οι κατηγορίες (κλάσεις) των καυσίμων εφοδιασμού πλοίων που προέρχονται από το πετρέλαιο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο εθνικό και διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 8216-1:2010, καθώς και τις διαδικασίες κατά την διακίνησή τους.

Δείτε την απόφαση εδώ.

Διαβάστε ακόμα