Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Εναλλακτικοί τρόποι ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο φυσικό αέριο

igoumenitsa_Το Poseidon MedII πραγματοποίησε διήμερο τεχνικό σεμινάριο (workshop) στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, στις 5 & 6 Μαΐου 2016 επικεντρωμένο στις λειτουργίες, την τεχνολογία, τις υποδομές, τα ζητήματα ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ ως καύσιμο.

Στόχος του τεχνικού σεμιναρίου ήταν να δημιουργηθεί ένας κοινός τόπος συνάντησης με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και τους εταίρους του Poseidon MedII, προκειμένου να εκπονηθούν αποτελεσματικές Μελέτες Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνων (Hazard Identification Study & Risk Assessment) για ενδεχόμενες υποδομές που θα επιτρέψουν στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας να προσφέρει υπηρεσίες ανεφοδιασμού ΥΦΑ ως καύσιμο στα πλοία.

«Με όχημα το PoseidonMedII, δημιουργούμε τα θεμέλια ώστε το λιμάνι της Ηγουμενίτσας να εισέλθει στην εποχή του ΥΦΑ, προσφέροντας ένα πιο ασφαλές, εμπορικά βιώσιμο ναυτιλιακό καύσιμο στη θαλάσσια διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ταυτόχρονα, το λιμάνι θα μπορεί να μετουσιωθεί ως πόλος ενεργειακής ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Βορειο-Δυτικής Ελλάδας», υπογραμμίζει ο κ. Θάνος Κολιόπουλος, Global Special Projects Manager του Lloyd’s Register στο Λονδίνο και επικεφαλής του σεμιναρίου.

Αφετηρία του σεμιναρίου ήταν η επιτόπια έρευνα του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία συζητήθηκαν εφικτά σενάρια καθώς και η καταλληλότητα των χώρων για την εγκατάσταση υποδομών ανεφοδιασμού των πλοίων με ΥΦΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, με την ενεργό συμμετοχή των 30 συμμετεχόντων, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τις προτεινόμενες θέσεις και διαδικασίες ανεφοδιασμού των πλοίων με ΥΦΑ ως καύσιμο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπως θέματα ασφαλείας, ζητήματα προμήθειας και αποθήκευσης του ΥΦΑ, ταυτόχρονες λειτουργίες του λιμανιού, προδιαγραφές των πλοίων ανεφοδιασμού και επιπτώσεις τους στην κυκλοφορία του λιμανιού, δεξιότητες του προσωπικού κ.α.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν από τον κύριο Κολιόπουλο χρήσιμα παραδείγματα από άλλες χώρες και διαθέσιμες τεχνολογίες για τον ανεφοδιασμό του ΥΦΑ ως καύσιμο.

Κάθε φορέας που έλαβε μέρος στο σεμινάριο προσέφερε την τεχνογνωσία του ώστε να εντοπιστούν όλα τα επιχειρησιακά ζητήματα και οι επιπτώσεις τους, να εξεταστούν ενδελεχώς όλες οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις σχετικά με τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ, να ληφθούν διασφαλίσεις / δράσεις μετριασμού καθώς και να τεθούν οι βάσεις για τις προκαταρκτικές μελέτες.

Το σεμινάριο κατέληξε με την εκπόνηση ενός πλάνου με σημεία για περαιτέρω δράση και αξιολόγηση, τα οποία θα εξεταστούν ενδελεχώς από τους εταίρους του προγράμματος.

“O Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στην αναμενόμενη ενεργοποίηση της ζήτησης LNG για ναυτιλιακή χρήση, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med II.

Τα αποτελέσματα αυτού αναμένεται να προσδώσουν ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας”, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας κ. Ανδρέας Νταής.

Παρόμοια σεμινάρια θα διοργανωθούν και στα υπόλοιπα λιμάνια του προγράμματος Poseidon MedII τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε ακόμα