«Λουκέτο» έβαλαν 20 ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες

nepture_glory_tanker_

Σε εποχές αύξησης του, ελληνικών συμφερόντων, στόλου και απορρόφησης εταιρειών από μεγαλύτερες, πλέει η ελληνική ναυτιλία.

Το 2015 οι ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων μειώθηκαν κατά 20 στον αριθμό, ποσοστό 2,99% και από 668 κατέβηκαν στις 648.

Αντιθέτως, οι μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται στόλους με περισσότερα από 25 πλοία, αυξήθηκαν από κατά μία και από 40 το 2014 είναι πλέον 41 ενώ το 2013 ήταν 35. Ελέγχουν πλέον το 58,38% τη ελληνικής χωρητικότητας.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Petrofin Research-Greek shipping Companies.

Οι μεγάλες εταιρείες (25+ πλοία) συνάμα εκσυγχρονίζουν τον στόλο τους με ναυπηγήσεις. Τα πλοία με μέσο όρο ηλικίας έως 9 έτη, αυξήθηκαν από τους 124 εκατομμύρια τόνους το 2014 στους 154,3 εκατομμύρια τόνους το 2015. Τα μικρής ηλικίας πλοία τα έχουν 24 μεγάλες εταιρείες οι οποίες το 2014 ήταν 22 και το 2013 ήταν 14.

Οι πλοιοκτήτες που έχουν πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω του ενός εκατομμυρίου τόνους ελέγχουν πλέον το 76,7% της συνολικής ελληνόκτητης χωρητικότητας έναντι 74% το 2014 και 71,3% το 2013.

Τα πλοία ηλικίας μεγαλύτερης των 20 ετών μειώθηκαν από 231 ενώ το 2011 ήταν 411 ποσοστό μείωσης 44%.

Ο αριθμός των πλοίων μικρής ηλικίας συνεχίζει να αυξάνει. Το 2015 κατά 6,78% και 189 πλοία ενώ το 2014 ήταν μεγαλύτερη η αύξηση αγγίζοντας το 9,94%.

Οι μικρές εταιρείες με 1 και 2 πλοία μειώνονται συνεχώς. Από το 2011 που αριθμούσαν 350 έφθασαν στις 262 ποσοστό μείωσης 25%. Για την επόμενη χρονιά οι προβλέψεις αναφέρουν ότι ο αριθμός τους θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα