Σύνταξη και εφαρμογή νέων Master Plan για τα λιμάνια

Του
Μηνά Τσαμόπουλου

Πέντε θέματα μεταξύ των οποίων οι ΣΣΕ και η εφαρμογή των νέων Master Plan για τα λιμάνια συζητήθηκαν στo Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) που συνεδρίασε σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΠ Α.Ε. με την παρουσία του νέου Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Αθανάσιου Χριστόπουλου.

Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

– Εφαρμογή των διατάξεων μετασχηματισμού του Λιμενικού Συστήματος βάσει του νέου νόμου του Υ.Ν.Α

– Διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής των νέων Master Plan των Λιμένων, που έχει ζητηθεί από την Γεν. Γραμματεία.

– Αναμόρφωση Προϋπολογισμών των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε (μη εισηγμένων στο ΧΑΑ).

– Υπογραφή νέων Σ.Σ.Ε στα μη εισηγμένα στο ΧΑΑ λιμάνια Α.Ε.

– Πρόβλημα λειτουργίας σε περιφερειακά λιμάνια λόγω έλλειψης προσωπικού.

Το Δ.Σ. της ΕΛΙΜΕ ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ευρώπης (ESPO) από τον Πρόεδρο της κ. Γιώργο Ανωμερίτη, ο οποίος επανέλαβε τις απόψεις της ESPO και της ΕΛΙΜΕ για το θεσμικά ιδιοκτησιακό καθεστώς των ευρωπαϊκών λιμένων και το συμφωνημένο βάσει του Ν.4093/2012 σχέδιο στρατηγικής ιδιωτικοποίησης κυρίως μέσω παραχωρήσεων με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των λιμένων και όχι της πώλησης του συνόλου των μετοχών τους.

Το Δ.Σ της ΕΛΙΜΕ θα συνεδριάσει εκ νέου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών Λιμένων με κύρια θέματα την ανάλυση των αποτελεσμάτων του 2012 και τη συζήτηση της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα της ευρωπαϊκής λιμενικής βιομηχανίας.

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα