Μέλος της Ένωσης SEA EUROPE η ΗΕΜΕΧΡΟ

hemexpo_

Μέλος της ένωσης SEA Europe Ships and Maritime Equipment Association είναι από τις 5 Μαρτίου του 2015 η ΗΕΜΕΧΡΟ – Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού.

Στην εν λόγω Ένωση συμμετέχουν τα Ευρωπαϊκά ναυπηγεία και οι επιχειρήσεις κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Κύριος στόχος της είναι η προώθηση και η υποστήριξη των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που εμπλέκονται στην κατασκευή, συντήρηση και επισκευή όλων των τύπων πλοίων και άλλων θαλάσσιων κατασκευών.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευκαιρία για την συμμετοχή των Ελλήνων Κατασκευαστών στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι του ναυτιλιακού εξοπλισμού αλλά και των ναυπηγείων. Τους καθιστά θεσμικούς συνομιλητές της Commission και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε πηγές πληροφοριών όσο και σε υψηλού επιπέδου networking.

Διαβάστε ακόμα