Μέτρα για την αντιμετώπιση της μετάλλαξης “OMICRON” – Αλλαγές πληρωμάτων

Ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα/διαδικασίες που εφαρμόζουν οι αρμόδιες Αρχές της Ιαπωνίας σε ό,τι αφορά στις αλλαγές πληρωμάτων στους λιμένες της, βάσει της εγκυκλίου με τα στοιχεία COVID-19(21)46/23-12-2021, του International Chamber of Shipping (ΙCS), στην οποία εμπεριέχεται επίκαιρη ενημέρωση σχετικά με τους ελέγχους εισόδου που διενεργούνται στα σύνορα (border measures) της εν λόγω χώρας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της μετάλλαξης “OMICRON” του COVID-19.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες αλλαγής πληρωμάτων, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism – MLIT) ζητά από τις ναυτιλιακές εταιρείες να περιορίσουν τις αντικαταστάσεις ναυτικών και να μην προσεγγίζουν Ιαπωνικούς λιμένες, εφόσον δεν πρόκειται να διενεργήσουν εργασίες φορτοεκφόρτωσης.

Στην ίδια εγκύκλιο περιγράφονται, επίσης, οι προϋποθέσεις/όροι εισόδου ναυτικών στην Ιαπωνία, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν υπηρεσία σε πλοία (on-signers), ενώ από το MLIT τίθενται επιπρόσθετες απαιτήσεις (παραμονή σε ξενοδοχείο καραντίνας ή στο πλοίο) για τη διενέργεια PCR tests κάθε 3 ημέρες, ακόμα και στην περίπτωση που οι ναυτικοί είναι ήδη εμβολιασμένοι.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από κράτη ή λιμένες ανά τον κόσμο υπόκεινται σε συχνές αναθεωρήσεις και ως εκ τούτου η παρεχόμενη με την παρούσα εγκύκλιο ενημέρωση δεν προορίζεται να υποκαταστήσει την παρεχόμενη πληροφόρηση από τις κατά τόπους αρμόδιες Αρχές και τους πράκτορες των ναυτιλιακών εταιρειών.

ATTACHMENT 18

Διαβάστε ακόμα