Μέχρι τις 28 Ιανουαρίου διαγωνισμός για τη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τα ακόλουθα σε σχέση με τον Διαγωνισμό με αρ. SDM 14/2021:

– Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00,
– Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων αναφορικά με τα έγγραφα του Διαγωνισμού είναι μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00,
– Για την εξασφάλιση των εγγράφων του διαγωνισμού και για πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής προσφορών, επισκεφτείτε τον πιο κάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5072264.

Διαβάστε ακόμα