Μόνιμες προσλήψεις στον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, έντεκα (11) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ddy51453

Διαβάστε ακόμα