Ναυτικά ατυχήματα: Σε επιβατηγά πλοία το 50% των θανάτων την τελευταία 5ετία

Το ποσοστό ατυχημάτων στον παγκόσμιο στόλο κυμαίνεται μεταξύ 1,17% και 0,97% την περίοδο μεταξύ 2017 και 2020, σύμφωνα με το τμήμα συμβούλων της εκπομπής Lloyd’s List Intelligence.

Συνολικά τα περιστατικά για το 2020, το τελευταίο πλήρες έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ήταν 2.172 από παγκόσμιο στόλο 130.175 πλοίων που περιλαμβάνει 2,24 δισ. dwt. Το 2019 καταγράφηκαν 3.022 ατυχήματα.

Ο αριθμός για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2021 ήταν 1.537, και αναμένεται μία μια ελαφρά αύξηση. Από τις καταγραφές εξαιρούνται εξαιρεί διάφορα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με την Covid, καθυστερήσεις στα λιμάνια, καθώς και πειρατεία, κλοπές, εργατικές διαφορές και κρατήσεις πλοίων που σχετίζονται στον κρατικό λιμενικό έλεγχο-Port State Control. Ο παγκόσμιος στόλος επηρεάστηκε από την πανδημία με ασθένειες και θανάτους ναυτικών κυρίως κατά τη διάρκεια του 2020. Οι ζημιές στο κύτος και τα μηχανήματα -Hull and machinery damage –αποτέλεσαν το 40% όλων των περιστατικών το 2020, που ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο επιβλήθηκε η χρήση καυσίμων χαμηλότερης περιεκτικότητας σε θείο.

Όταν αναλύθηκαν τα στατιστικά στοιχεία για 10 χρόνια από το 2012, τα μηχανικά προβλήματα αποδείχθηκε ότι ήταν η κύρια αιτία, για το 95% των ατυχημάτων. Οι συγκρούσεις ήταν η δεύτερη αιτία και η τρίτη μεγαλύτερη αιτία θυμάτων, αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο πλοίου ήταν η σύγκρουση μεταξύ πλοίων, πυρκαγιές και εκρήξεις.
Εξαιρώντας τις 785 αναφορές που κάλυψαν διάφορα συμβάντα, οι ζημιές στη γάστρα των πλοίων και στα μηχανήματα ευθύνεται για το 54% των αναφερόμενων περιστατικών και συγκρίνεται με το 51% το 2019. Ο αριθμός των κρατήσεων πλοίων στα λιμάνια λόγω παρατηρήσεων των Αρχών μειώθηκε κατά ένα τρίτο το 2020 γιατί περιορίστηκε και ο αριθμός των επιθεωρήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19 ως περιορισμένες επιθεωρήσεις της πανδημίας. Υπήρξαν 772 λιγότερες κρατήσεις το 2020 σε σχέση με το 2019. Από τις 1.465 κρατήσεις σκαφών που αναφέρθηκαν το 2020, οι 448 ήταν για πλοία γενικού φορτίου και 561 ήταν χύδην.

Ο συνολικός αριθμός επιθεωρήσεων από το Port State Control ανήλθε συνολικά σε σχεδόν 62.000 το 2020 και 45.665 το πρώτο οκτάμηνο του 2021. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό κράτησης 2,4% το 2020 και 2,1% το 2021. Το ποσοστό των πλοίων που κρατήθηκαν μετά από η επιθεώρηση μειώθηκε σταθερά κατά την περασμένη 10ετία από 3,7% το 2012 και 2,5% το 2018. Ο αριθμός παρέμεινε σταθερός έκτοτε, σύμφωνα με στοιχεία.

Τα δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 57% σε σχέση με ττην περασμένη δεκαετία, παρόλο που ο παγκόσμιος στόλος αυξήθηκε κατά 16 σε μέγεθος.Υπήρξαν 132 απώλειες το 2012, 57 το 2019, 58 το
2020 και 39 έως τα μέσα Αυγούστου 2021.

Σε επτά περιστατικά χάθηκαν 135 ζωές 2019, με 25 νεκρούς. Οι μισοί από τους θανάτους αναφέρθηκαν την τελευταία δεκαετία σημειώθηκαν σε επιβατηγά πλοία

newmoney.gr

Διαβάστε ακόμα