Ναυτιλία: Πώς το Σουέζ μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ασφαλίστρων

H προσάραξη του τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη Διώρυγα του Σουέζ δεν εκτίναξε απλά τα ναύλα στα ύψη και επέτεινε την έλλειψη εμπορευματοκιβωτίων, αλλά σύμφωνα με τη Fitch, πιθανότατα να οδηγήσει σε απώλειες αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις ασφαλιστικές εταιρίες και πιθανότατα και τις εταιρείες αντασφάλισης.

Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το άρθρο, να αναφέρουμε ότι αντασφάλιση είναι η ασφάλιση της ασφαλιστικής εταιρίας σε μία άλλη εξειδικευμένη αντασφαλιστική εταιρία, η οποία αναλαμβάνει συνήθως μέρος του κινδύνου  της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής στους πελάτες του. Η αντασφαλιστική εταιρία δηλαδή ασφαλίζει μόνο ασφαλιστικές εταιρίες και όχι ιδιώτες.

Όσον αφορά τώρα τα κυριότερα είδη ναυτασφαλίσεων, αυτά  είναι τρία και αφορούν κυρίως την ασφάλιση των Ηull and Machinery, οι οποίες αφορούν το σκάφος και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, των P&I Clubs, καλύψεις δηλαδή υποχρεώσεων έναντι τρίτων προσώπων και των Cargo, οι οποίες ουσιαστικά αναφέρονται στις απώλειες φορτίων.

Τα P&I Clubs είναι αλληλοασφαλιστικοί οργανισμοί Προστασίας και Αποζημίωσης και είναι μη κερδοσκοπικές εταιρείες με κεφάλαιο, μέλη των οποίων είναι οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες.

Επιστρέφοντας στα γεγονότα στη Διώρυγα του Σουέζ, όπως  έχουμε αναφέρει, οι πρώτοι που θα δεχτούν πιθανότατα τον «λογαριασμό» – ανάλογα πάντα με το πόρισμα των ασφαλιστικών- είναι η ταϊβανέζικη εταιρεία «Evergreen Marine» που έχει χρονοναυλώσει το Εver Given, η  εταιρεία που έχει την πλοιοκτησία, ήτοι η ιαπωνική «Shoei Kisen» καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται και οι αντασφαλιστικέςτους εταιρείες.

Το UK Club έχει ασφαλίσει τον ιδιοκτήτη του «Ever Given» για ορισμένες ευθύνες τρίτων που ενδέχεται να προκύψουν από ένα περιστατικό όπως αυτό.

Το πλοίο είναι ασφαλισμένο στην ιαπωνική αγορά και το κόστος της απομάκρυνσης του πλοίου θα το επωμιστεί η ασφαλιστική εταιρεία.

Το επόμενο στάδιο είναι η ενεργοποίηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τη ζημιά στο κανάλι και οι αστικές ευθύνες.

Αν προκύψουν λοιπόν ζημιές στο ίδιο το κανάλι του Σουέζ,  οι απαιτήσεις θα καλυφθούν αντίστοιχα από το P&I Club  καθώς σύμφωνα με τους  κανόνες πλοήγησης του Καναλιού του Σουέζ, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4,  οι ιδιοκτήτες του σκάφους που χρησιμοποιούν το κανάλι είναι «…υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία και επακόλουθη απώλεια που προκλήθηκε είτε άμεσα είτε έμμεσα από ένα πλοίο…».

Επί τάπητος βρίσκεται και το ενδεχόμενο σύλληψης του καπετάνιου του πλοίου, ο οποίος σύμφωνα με το Δίκαιο που ισχύει στα περισσότερα κανάλια παγκοσμίως, είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Σύμφωνα με το  νόμο μάλιστα  που διέπει τις διελεύσεις πλοίων στο Σουέζ, ο πιλότος του ρυμουλκού δρα απλά ως σύμβουλος στον κυβερνήτη του πλοίου.

Τα πάντα θα εξαρτηθούν λοιπόν από το αν θα καταφέρει η πλοιοκτήτρια εταιρεία να αποδείξει ότι οι καιρικές συνθήκες και όχι το  ανθρώπινο λάθος ή  η αμέλεια ευθύνονται για το περιστατικό.

Όπως μπορεί να διαβάσει κανείς στην παρακάτω ιστοσελίδα το ίδιο το σκάφος και το φορτίο του έχουν ασφαλιστεί ξεχωριστά.  Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα, το UK Club δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τυχόν εμπιστευτικές λεπτομέρειες ασφάλισης ή πιθανής αξίωσης προς το παρόν. Όλες οι έγκυρες αξιώσεις θα εξεταστούν σε εύθετο χρόνο από τον πλοιοκτήτη, το UK Club και τους νομικούς του συμβούλους.

Σύμφωνα πάντως  με το Reuters, o ιδιοκτήτης του πλοίου, η ιαπωνική εταιρεία Shoei Kisen και οι ασφαλιστικές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αξιώσεις για απώλεια εσόδων όχι μόνο από την  Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ-SCA- αλλά  και από άλλα πλοία. Το επίμαχο δηλαδή ζήτημα  που προκύπτει με τις καθυστερήσεις τόσο στο ίδιο το πλοίο αλλά και στα υπόλοιπα, είναι οι αξιώσεις από τους charters προς την πλοιοκτήτρια εταιρεία και του P&I Club  σε περίπτωση απώλειας ναύλου.

Τώρα για το θέμα των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των φορτίων, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε θα αναφέρουμε  -με κάποια επιφύλαξη –  ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των φορτίων σε κάθε περίπτωση είναι μη καλυπτόμενος κίνδυνος.

Η γνώμη της Fitch Ratings για την αύξηση των ασφαλίστρων

Ο οίκος Fitch Ratings είναι από τους πρώτους που σημείωσε ότι  το έμφραγμα στο Σουέζ  θα μειώσει τα κέρδη και των παγκόσμιων αντασφαλιστικών εταιριών. Εκτιμά όμως ότι  χάρη στην επίλυση του προβλήματος εντός 6 ημερών, γλυτώσαμε τα χειρότερα και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το πιστοληπτικό τους προφίλ.

Μπορεί όμως να επηρεάσει τις τιμές της αντασφάλισης. Όπως και τα ναύλα – τα οποία υπενθυμίζουμε ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν για τα τάνκερ , έτσι και οι τιμές για την αντασφάλιση στη ναυτιλία θα αυξηθούν περαιτέρω.

Αυτό δεν είναι ένα καλό νέο για τις ναυτιλιακές, καθώς κατά την άποψη της στήλης, ενδεχομένως να αφήσει ένα μακροπρόθεσμο αρνητικό αποτύπωμα για τον κλάδο, σε αντίθεση με τη βραχύβια επιρροή στα ναύλα.

Τη Δευτέρα στο εκτενές μας αφιέρωμα,  περιγράψαμε την αναταραχή που προκλήθηκε  στις ήδη αποσυντονισμένες, λόγω της πανδημίας,  παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.  Σύμφωνα με τη Fitch, ένα μεγάλο μέρος των απωλειών αυτών θα έχει πιθανόν αντασφαλιστεί από μια ομάδα διεθνών αντασφαλιστικών εταιριών και φυσικά αυτό θα εντείνει τις πιέσεις στα κέρδη πρώτου εξαμήνου, τα οποία έχουν ήδη δεχτεί το πρώτο ωστικό κύμα λόγω των φυσικών καταστροφών, όπως οι χειμερινές θύελλες στις ΗΠΑ και οι πλημμύρες στην Αυστραλία.

Η αλήθεια είναι ότι αν δούμε ευρύτερα τον κλάδο, το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για πολλούς ασφαλιστές και αντασφαλιστές σε όλο τον κόσμο, εξαιτίας των ζημιών που σχετίζονται με την πανδημία της COVID-19. Πολλοί από αυτούς μάλιστα σταμάτησαν πρόσφατα να πωλούν ασφαλιστική κάλυψη πανδημίας.  Η Munich Re για παράδειγμα κατέγραψε ζημιές 1,8 δισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο, κυρίως από την ασφάλιση ακύρωσης εκδηλώσεων, ενώ η Allianz Group ανακοίνωσε εκτιμώμενες απώλειες 469 εκατ. δολαρίων.

Επιστρέφοντας στον κλάδο της ναυτασφάλισης, θα έχει ενδιαφέρον τις επόμενες εβδομάδες να δούμε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις αιτίες του ατυχήματος, το κόστος για τους εμπλεκομένους και κατά πόσο όλα αυτά θα επηρεάσουν την  τιμολογιακή πολιτική των μεγαλύτερων ναυτασφαλιστικών όπως για παράδειγμα είναι  η Allianz Group, η American International Group Inc. η Aon Plc, η Beazley Plc, Brown & Brown Inc κ.α.

 

Πηγή: liberal.gr

Διαβάστε ακόμα